SON ARITAUM COLOR LASTING TINT LÂU TRÔI ARITAUM COLOR LIVE TINT

Son Aritaum color Live Tint bao gồm chất son mượt mịn, không gây khô xuất xắc vón cục. Son rất là dễ tán, chỉ cần thoa lên 1 lần cũng đủ cho tất cả đôi môi quyến rũ, không bị bết dính, lộ vân môi.

Bạn đang xem: Son aritaum color lasting tint


","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":121000,"display_regular_price":135000,"image":"title":"Son color Live Tint Aritaum (8)","caption":"","url":"https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Son-Color-Live-Tint-Aritaum-8.jpg","alt":"Son màu sắc Live Tint Aritaum (8)","src":"https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Son-Color-Live-Tint-Aritaum-8-500x500.jpg","srcset":"https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Son-Color-Live-Tint-Aritaum-8.jpg 500w, https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Son-Color-Live-Tint-Aritaum-8-300x300.jpg 300w, https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Son-Color-Live-Tint-Aritaum-8-150x150.jpg 150w, https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Son-Color-Live-Tint-Aritaum-8-266x266.jpg 266w, https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Son-Color-Live-Tint-Aritaum-8-350x350.jpg 350w, https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Son-Color-Live-Tint-Aritaum-8-50x50.jpg 50w, https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Son-Color-Live-Tint-Aritaum-8-60x60.jpg 60w, https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Son-Color-Live-Tint-Aritaum-8-70x70.jpg 70w, https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Son-Color-Live-Tint-Aritaum-8-32x32.jpg 32w","sizes":"(max-width: 500px) 100vw, 500px","full_src":"https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Son-Color-Live-Tint-Aritaum-8.jpg","full_src_w":500,"full_src_h":500,"gallery_thumbnail_src":"https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04//Son-Color-Live-Tint-Aritaum-8-150x150.jpg","gallery_thumbnail_src_w":150,"gallery_thumbnail_src_h":150,"thumb_src":"https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Son-Color-Live-Tint-Aritaum-8-300x300.jpg","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":500,"src_h":500,"image_id":4183,"is_downloadable":false,"is_in_stock":false,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"","sku":"LS223","variation_description":null,"variation_id":4186,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A"},"attributes":"attribute_pa_chon-mau":"02","availability_html":"Hu1ebe
T Hu00c0NG ","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":121000,"display_regular_price":135000,"image":"title":"Son màu sắc Live Tint Aritaum (8)","caption":"","url":"https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Son-Color-Live-Tint-Aritaum-8.jpg","alt":"Son color Live Tint Aritaum (8)","src":"https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Son-Color-Live-Tint-Aritaum-8-500x500.jpg","srcset":"https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Son-Color-Live-Tint-Aritaum-8.jpg 500w, https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Son-Color-Live-Tint-Aritaum-8-300x300.jpg 300w, https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Son-Color-Live-Tint-Aritaum-8-150x150.jpg 150w, https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Son-Color-Live-Tint-Aritaum-8-266x266.jpg 266w, https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Son-Color-Live-Tint-Aritaum-8-350x350.jpg 350w, https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Son-Color-Live-Tint-Aritaum-8-50x50.jpg 50w, https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Son-Color-Live-Tint-Aritaum-8-60x60.jpg 60w, https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Son-Color-Live-Tint-Aritaum-8-70x70.jpg 70w, https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Son-Color-Live-Tint-Aritaum-8-32x32.jpg 32w","sizes":"(max-width: 500px) 100vw, 500px","full_src":"https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Son-Color-Live-Tint-Aritaum-8.jpg","full_src_w":500,"full_src_h":500,"gallery_thumbnail_src":"https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04//Son-Color-Live-Tint-Aritaum-8-150x150.jpg","gallery_thumbnail_src_w":150,"gallery_thumbnail_src_h":150,"thumb_src":"https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Son-Color-Live-Tint-Aritaum-8-300x300.jpg","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":500,"src_h":500,"image_id":4183,"is_downloadable":false,"is_in_stock":false,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"","sku":"LS223","variation_description":null,"variation_id":4187,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_pa_chon-mau":"03","availability_html":"Hu1ebe
T Hu00c0NG ","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":121000,"display_regular_price":135000,"image":"title":"Son màu sắc Live Tint Aritaum (8)","caption":"","url":"https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Son-Color-Live-Tint-Aritaum-8.jpg","alt":"Son color Live Tint Aritaum (8)","src":"https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Son-Color-Live-Tint-Aritaum-8-500x500.jpg","srcset":"https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Son-Color-Live-Tint-Aritaum-8.jpg 500w, https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Son-Color-Live-Tint-Aritaum-8-300x300.jpg 300w, https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Son-Color-Live-Tint-Aritaum-8-150x150.jpg 150w, https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Son-Color-Live-Tint-Aritaum-8-266x266.jpg 266w, https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Son-Color-Live-Tint-Aritaum-8-350x350.jpg 350w, https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Son-Color-Live-Tint-Aritaum-8-50x50.jpg 50w, https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Son-Color-Live-Tint-Aritaum-8-60x60.jpg 60w, https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Son-Color-Live-Tint-Aritaum-8-70x70.jpg 70w, https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Son-Color-Live-Tint-Aritaum-8-32x32.jpg 32w","sizes":"(max-width: 500px) 100vw, 500px","full_src":"https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Son-Color-Live-Tint-Aritaum-8.jpg","full_src_w":500,"full_src_h":500,"gallery_thumbnail_src":"https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04//Son-Color-Live-Tint-Aritaum-8-150x150.jpg","gallery_thumbnail_src_w":150,"gallery_thumbnail_src_h":150,"thumb_src":"https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Son-Color-Live-Tint-Aritaum-8-300x300.jpg","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":500,"src_h":500,"image_id":4183,"is_downloadable":false,"is_in_stock":false,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"","sku":"LS223","variation_description":null,"variation_id":4188,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_pa_chon-mau":"04","availability_html":"Hu1ebe
T Hu00c0NG ","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":121000,"display_regular_price":135000,"image":"title":"Son color Live Tint Aritaum (8)","caption":"","url":"https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Son-Color-Live-Tint-Aritaum-8.jpg","alt":"Son màu sắc Live Tint Aritaum (8)","src":"https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Son-Color-Live-Tint-Aritaum-8-500x500.jpg","srcset":"https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Son-Color-Live-Tint-Aritaum-8.jpg 500w, https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Son-Color-Live-Tint-Aritaum-8-300x300.jpg 300w, https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Son-Color-Live-Tint-Aritaum-8-150x150.jpg 150w, https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Son-Color-Live-Tint-Aritaum-8-266x266.jpg 266w, https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Son-Color-Live-Tint-Aritaum-8-350x350.jpg 350w, https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Son-Color-Live-Tint-Aritaum-8-50x50.jpg 50w, https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Son-Color-Live-Tint-Aritaum-8-60x60.jpg 60w, https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Son-Color-Live-Tint-Aritaum-8-70x70.jpg 70w, https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Son-Color-Live-Tint-Aritaum-8-32x32.jpg 32w","sizes":"(max-width: 500px) 100vw, 500px","full_src":"https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Son-Color-Live-Tint-Aritaum-8.jpg","full_src_w":500,"full_src_h":500,"gallery_thumbnail_src":"https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04//Son-Color-Live-Tint-Aritaum-8-150x150.jpg","gallery_thumbnail_src_w":150,"gallery_thumbnail_src_h":150,"thumb_src":"https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Son-Color-Live-Tint-Aritaum-8-300x300.jpg","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":500,"src_h":500,"image_id":4183,"is_downloadable":false,"is_in_stock":false,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"","sku":"LS223","variation_description":null,"variation_id":4189,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_pa_chon-mau":"05","availability_html":"Hu1ebe
T Hu00c0NG ","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":121000,"display_regular_price":135000,"image":"title":"Son màu sắc Live Tint Aritaum (8)","caption":"","url":"https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Son-Color-Live-Tint-Aritaum-8.jpg","alt":"Son color Live Tint Aritaum (8)","src":"https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Son-Color-Live-Tint-Aritaum-8-500x500.jpg","srcset":"https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Son-Color-Live-Tint-Aritaum-8.jpg 500w, https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Son-Color-Live-Tint-Aritaum-8-300x300.jpg 300w, https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Son-Color-Live-Tint-Aritaum-8-150x150.jpg 150w, https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Son-Color-Live-Tint-Aritaum-8-266x266.jpg 266w, https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Son-Color-Live-Tint-Aritaum-8-350x350.jpg 350w, https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Son-Color-Live-Tint-Aritaum-8-50x50.jpg 50w, https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Son-Color-Live-Tint-Aritaum-8-60x60.jpg 60w, https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Son-Color-Live-Tint-Aritaum-8-70x70.jpg 70w, https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Son-Color-Live-Tint-Aritaum-8-32x32.jpg 32w","sizes":"(max-width: 500px) 100vw, 500px","full_src":"https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Son-Color-Live-Tint-Aritaum-8.jpg","full_src_w":500,"full_src_h":500,"gallery_thumbnail_src":"https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04//Son-Color-Live-Tint-Aritaum-8-150x150.jpg","gallery_thumbnail_src_w":150,"gallery_thumbnail_src_h":150,"thumb_src":"https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Son-Color-Live-Tint-Aritaum-8-300x300.jpg","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":500,"src_h":500,"image_id":4183,"is_downloadable":false,"is_in_stock":false,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"","sku":"LS223","variation_description":null,"variation_id":4190,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_pa_chon-mau":"06","availability_html":"Hu1ebe
T Hu00c0NG ","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":121000,"display_regular_price":135000,"image":"title":"Son màu sắc Live Tint Aritaum (8)","caption":"","url":"https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Son-Color-Live-Tint-Aritaum-8.jpg","alt":"Son màu sắc Live Tint Aritaum (8)","src":"https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Son-Color-Live-Tint-Aritaum-8-500x500.jpg","srcset":"https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Son-Color-Live-Tint-Aritaum-8.jpg 500w, https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Son-Color-Live-Tint-Aritaum-8-300x300.jpg 300w, https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Son-Color-Live-Tint-Aritaum-8-150x150.jpg 150w, https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Son-Color-Live-Tint-Aritaum-8-266x266.jpg 266w, https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Son-Color-Live-Tint-Aritaum-8-350x350.jpg 350w, https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Son-Color-Live-Tint-Aritaum-8-50x50.jpg 50w, https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Son-Color-Live-Tint-Aritaum-8-60x60.jpg 60w, https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Son-Color-Live-Tint-Aritaum-8-70x70.jpg 70w, https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Son-Color-Live-Tint-Aritaum-8-32x32.jpg 32w","sizes":"(max-width: 500px) 100vw, 500px","full_src":"https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Son-Color-Live-Tint-Aritaum-8.jpg","full_src_w":500,"full_src_h":500,"gallery_thumbnail_src":"https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04//Son-Color-Live-Tint-Aritaum-8-150x150.jpg","gallery_thumbnail_src_w":150,"gallery_thumbnail_src_h":150,"thumb_src":"https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Son-Color-Live-Tint-Aritaum-8-300x300.jpg","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":500,"src_h":500,"image_id":4183,"is_downloadable":false,"is_in_stock":false,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"","sku":"LS223","variation_description":null,"variation_id":4191,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_pa_chon-mau":"07","availability_html":"Hu1ebe
T Hu00c0NG ","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":121000,"display_regular_price":135000,"image":"title":"Son màu sắc Live Tint Aritaum (8)","caption":"","url":"https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Son-Color-Live-Tint-Aritaum-8.jpg","alt":"Son color Live Tint Aritaum (8)","src":"https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Son-Color-Live-Tint-Aritaum-8-500x500.jpg","srcset":"https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Son-Color-Live-Tint-Aritaum-8.jpg 500w, https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Son-Color-Live-Tint-Aritaum-8-300x300.jpg 300w, https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Son-Color-Live-Tint-Aritaum-8-150x150.jpg 150w, https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Son-Color-Live-Tint-Aritaum-8-266x266.jpg 266w, https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Son-Color-Live-Tint-Aritaum-8-350x350.jpg 350w, https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Son-Color-Live-Tint-Aritaum-8-50x50.jpg 50w, https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Son-Color-Live-Tint-Aritaum-8-60x60.jpg 60w, https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Son-Color-Live-Tint-Aritaum-8-70x70.jpg 70w, https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Son-Color-Live-Tint-Aritaum-8-32x32.jpg 32w","sizes":"(max-width: 500px) 100vw, 500px","full_src":"https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Son-Color-Live-Tint-Aritaum-8.jpg","full_src_w":500,"full_src_h":500,"gallery_thumbnail_src":"https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04//Son-Color-Live-Tint-Aritaum-8-150x150.jpg","gallery_thumbnail_src_w":150,"gallery_thumbnail_src_h":150,"thumb_src":"https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Son-Color-Live-Tint-Aritaum-8-300x300.jpg","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":500,"src_h":500,"image_id":4183,"is_downloadable":false,"is_in_stock":false,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"","sku":"LS223","variation_description":null,"variation_id":4192,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_pa_chon-mau":"08","availability_html":"Hu1ebe
T Hu00c0NG ","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":121000,"display_regular_price":135000,"image":"title":"Son màu sắc Live Tint Aritaum (8)","caption":"","url":"https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Son-Color-Live-Tint-Aritaum-8.jpg","alt":"Son màu sắc Live Tint Aritaum (8)","src":"https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Son-Color-Live-Tint-Aritaum-8-500x500.jpg","srcset":"https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Son-Color-Live-Tint-Aritaum-8.jpg 500w, https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Son-Color-Live-Tint-Aritaum-8-300x300.jpg 300w, https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Son-Color-Live-Tint-Aritaum-8-150x150.jpg 150w, https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Son-Color-Live-Tint-Aritaum-8-266x266.jpg 266w, https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Son-Color-Live-Tint-Aritaum-8-350x350.jpg 350w, https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Son-Color-Live-Tint-Aritaum-8-50x50.jpg 50w, https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Son-Color-Live-Tint-Aritaum-8-60x60.jpg 60w, https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Son-Color-Live-Tint-Aritaum-8-70x70.jpg 70w, https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Son-Color-Live-Tint-Aritaum-8-32x32.jpg 32w","sizes":"(max-width: 500px) 100vw, 500px","full_src":"https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Son-Color-Live-Tint-Aritaum-8.jpg","full_src_w":500,"full_src_h":500,"gallery_thumbnail_src":"https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04//Son-Color-Live-Tint-Aritaum-8-150x150.jpg","gallery_thumbnail_src_w":150,"gallery_thumbnail_src_h":150,"thumb_src":"https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Son-Color-Live-Tint-Aritaum-8-300x300.jpg","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":500,"src_h":500,"image_id":4183,"is_downloadable":false,"is_in_stock":false,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"","sku":"LS223","variation_description":null,"variation_id":4193,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_pa_chon-mau":"10","availability_html":"Hu1ebe
T Hu00c0NG ","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":121000,"display_regular_price":135000,"image":"title":"Son color Live Tint Aritaum (8)","caption":"","url":"https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Son-Color-Live-Tint-Aritaum-8.jpg","alt":"Son color Live Tint Aritaum (8)","src":"https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Son-Color-Live-Tint-Aritaum-8-500x500.jpg","srcset":"https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Son-Color-Live-Tint-Aritaum-8.jpg 500w, https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Son-Color-Live-Tint-Aritaum-8-300x300.jpg 300w, https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Son-Color-Live-Tint-Aritaum-8-150x150.jpg 150w, https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Son-Color-Live-Tint-Aritaum-8-266x266.jpg 266w, https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Son-Color-Live-Tint-Aritaum-8-350x350.jpg 350w, https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Son-Color-Live-Tint-Aritaum-8-50x50.jpg 50w, https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Son-Color-Live-Tint-Aritaum-8-60x60.jpg 60w, https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Son-Color-Live-Tint-Aritaum-8-70x70.jpg 70w, https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Son-Color-Live-Tint-Aritaum-8-32x32.jpg 32w","sizes":"(max-width: 500px) 100vw, 500px","full_src":"https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Son-Color-Live-Tint-Aritaum-8.jpg","full_src_w":500,"full_src_h":500,"gallery_thumbnail_src":"https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04//Son-Color-Live-Tint-Aritaum-8-150x150.jpg","gallery_thumbnail_src_w":150,"gallery_thumbnail_src_h":150,"thumb_src":"https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Son-Color-Live-Tint-Aritaum-8-300x300.jpg","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":500,"src_h":500,"image_id":4183,"is_downloadable":false,"is_in_stock":false,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"","sku":"LS223","variation_description":null,"variation_id":4195,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_pa_chon-mau":"11","availability_html":"Hu1ebe
T Hu00c0NG ","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":121000,"display_regular_price":135000,"image":"title":"Son màu sắc Live Tint Aritaum (8)","caption":"","url":"https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Son-Color-Live-Tint-Aritaum-8.jpg","alt":"Son màu sắc Live Tint Aritaum (8)","src":"https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Son-Color-Live-Tint-Aritaum-8-500x500.jpg","srcset":"https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Son-Color-Live-Tint-Aritaum-8.jpg 500w, https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Son-Color-Live-Tint-Aritaum-8-300x300.jpg 300w, https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Son-Color-Live-Tint-Aritaum-8-150x150.jpg 150w, https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Son-Color-Live-Tint-Aritaum-8-266x266.jpg 266w, https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Son-Color-Live-Tint-Aritaum-8-350x350.jpg 350w, https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Son-Color-Live-Tint-Aritaum-8-50x50.jpg 50w, https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Son-Color-Live-Tint-Aritaum-8-60x60.jpg 60w, https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Son-Color-Live-Tint-Aritaum-8-70x70.jpg 70w, https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Son-Color-Live-Tint-Aritaum-8-32x32.jpg 32w","sizes":"(max-width: 500px) 100vw, 500px","full_src":"https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Son-Color-Live-Tint-Aritaum-8.jpg","full_src_w":500,"full_src_h":500,"gallery_thumbnail_src":"https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04//Son-Color-Live-Tint-Aritaum-8-150x150.jpg","gallery_thumbnail_src_w":150,"gallery_thumbnail_src_h":150,"thumb_src":"https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Son-Color-Live-Tint-Aritaum-8-300x300.jpg","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":500,"src_h":500,"image_id":4183,"is_downloadable":false,"is_in_stock":false,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"","sku":"LS223","variation_description":null,"variation_id":4196,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_pa_chon-mau":"12","availability_html":"Hu1ebe
T Hu00c0NG ","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":121000,"display_regular_price":135000,"image":"title":"Son màu sắc Live Tint Aritaum (8)","caption":"","url":"https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Son-Color-Live-Tint-Aritaum-8.jpg","alt":"Son color Live Tint Aritaum (8)","src":"https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Son-Color-Live-Tint-Aritaum-8-500x500.jpg","srcset":"https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Son-Color-Live-Tint-Aritaum-8.jpg 500w, https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Son-Color-Live-Tint-Aritaum-8-300x300.jpg 300w, https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Son-Color-Live-Tint-Aritaum-8-150x150.jpg 150w, https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Son-Color-Live-Tint-Aritaum-8-266x266.jpg 266w, https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Son-Color-Live-Tint-Aritaum-8-350x350.jpg 350w, https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Son-Color-Live-Tint-Aritaum-8-50x50.jpg 50w, https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Son-Color-Live-Tint-Aritaum-8-60x60.jpg 60w, https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Son-Color-Live-Tint-Aritaum-8-70x70.jpg 70w, https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Son-Color-Live-Tint-Aritaum-8-32x32.jpg 32w","sizes":"(max-width: 500px) 100vw, 500px","full_src":"https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Son-Color-Live-Tint-Aritaum-8.jpg","full_src_w":500,"full_src_h":500,"gallery_thumbnail_src":"https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04//Son-Color-Live-Tint-Aritaum-8-150x150.jpg","gallery_thumbnail_src_w":150,"gallery_thumbnail_src_h":150,"thumb_src":"https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Son-Color-Live-Tint-Aritaum-8-300x300.jpg","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":500,"src_h":500,"image_id":4183,"is_downloadable":false,"is_in_stock":false,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"","sku":"LS223","variation_description":null,"variation_id":4197,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_pa_chon-mau":"09","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":121000,"display_regular_price":135000,"image":"title":"Son color Live Tint Aritaum (8)","caption":"","url":"https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Son-Color-Live-Tint-Aritaum-8.jpg","alt":"Son màu sắc Live Tint Aritaum (8)","src":"https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Son-Color-Live-Tint-Aritaum-8-500x500.jpg","srcset":"https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Son-Color-Live-Tint-Aritaum-8.jpg 500w, https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Son-Color-Live-Tint-Aritaum-8-300x300.jpg 300w, https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Son-Color-Live-Tint-Aritaum-8-150x150.jpg 150w, https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Son-Color-Live-Tint-Aritaum-8-266x266.jpg 266w, https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Son-Color-Live-Tint-Aritaum-8-350x350.jpg 350w, https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Son-Color-Live-Tint-Aritaum-8-50x50.jpg 50w, https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Son-Color-Live-Tint-Aritaum-8-60x60.jpg 60w, https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Son-Color-Live-Tint-Aritaum-8-70x70.jpg 70w, https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Son-Color-Live-Tint-Aritaum-8-32x32.jpg 32w","sizes":"(max-width: 500px) 100vw, 500px","full_src":"https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Son-Color-Live-Tint-Aritaum-8.jpg","full_src_w":500,"full_src_h":500,"gallery_thumbnail_src":"https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04//Son-Color-Live-Tint-Aritaum-8-150x150.jpg","gallery_thumbnail_src_w":150,"gallery_thumbnail_src_h":150,"thumb_src":"https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Son-Color-Live-Tint-Aritaum-8-300x300.jpg","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":500,"src_h":500,"image_id":4183,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"","sku":"LS223","variation_description":null,"variation_id":4194,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A">">

Son Aritaum màu sắc Live Tint (3.5g) màu Số 11 Pink Limited là mẫu son Tint quy tụ những điểm sáng ưu tú duy nhất của loại Long Lasting cũ. Với thi công và chất lượng được nâng cao, thành phầm này làm loạn thị ngôi trường một cách nhanh chóng.

Xuất xứ: Hàn QuốcThương hiệu: AritaumQuy cách: Thỏi/ 3.5g


Son Aritaum màu sắc Live Tint (3.5g) màu Số 11 Pink Limited

*

Thương hiệu:

ARITAUM là chữ tín Amore Pacific – tập đoàn lớn tuyệt nhất tại nước hàn với những nhãn hiệu như Innisfree, Mamonde, Sulhwasoo, Laneige, …. ARITAUM khiến tiếng vang mập bởi: giá bán cả, xây đắp lẫn thành phần gần gũi làn da. Được thiết lập công nghệ cao cấp nhất của các “anh lớn”, thành phầm của hãng luôn luôn có doanh thu hàng top trong năm.

Thiết kế Son Aritaum color Live Tint (3.5g) màu Số 11 Pink Limited

– Mang kiến tạo đen huyền bí tương tự dòng Long Lasting cũ, nhưng gồm diện mạo phong cách hơn, không hề thua kém phần dễ thương với hình hình ảnh trái tim chính giữa trong suốt thấy color son bên phía trong cùng tên màu sắc Live trên thân son.

– Đầu rửa mềm mịn, nhỏ dại nhắn, không khiến tổn thương đến đôi môi nhạy bén cảm, dễ sử dụng, tay cầm cố chắc chắn, bảo đảm “hỗ trợ” cho quy trình tô son được hiệu quả.

Xem thêm: Màu tóc đẹp cho da ngăm cực đẹp, ai cũng phải nhìn, da ngăm nên nhuộm tóc màu gì

*

Mùi son Son Aritaum màu sắc Live Tint (3.5g) color Số 11 Pink Limited

Son bám mùi thơm kẹo ngọt thân quen thuộc, sau thời điểm apply lên môi đang vương mùi cực kỳ thích thú với sảng khoái.

Chất son Aritaum màu sắc Live Tint (3.5g) 

– Son mượt mịn, không khiến khô tuyệt vón cục. Son cực kỳ dễ tán. Chỉ cần thoa lên 1 lần cũng đủ cho cả đôi môi quyến rũ, không xẩy ra bết dính hay lộ vân môi. Son lên màu chuẩn nên dù thâm môi cũng ko sợ.

– Vì được coi là dòng son tint nên rất mướt, ẩm, không làm cho khô môi. Nếu bạn thích đôi môi mọng nước, căng tràn sức sinh sống thì đây đúng là một tuyển lựa không tồi chút nào.

*

Độ bám màu Son Aritaum màu sắc Live Tint (3.5g) màu Số 11 Pink Limited

Son bao gồm độ bền màu cực lâu, duy trì màu từ 8-10 tiếng. Nếu như bạn ăn uống thì môi trong vẫn tồn tại màu, không bị mất hết, nhìn thoải mái và tự nhiên và xứng đáng yêu.

Bảng màu Son Aritaum color Live Tint (3.5g) 

*

*

– Son có không thiếu bảng màu sắc từ hồng , đỏ, cam, đỏ gạch, v.v thời thượng, thích hợp với những thanh niên năng động, cá tính.

– có 12 màu:

02: Juicy Pop (cam),

04: Blush Red (đỏ),

05: Hollywood,

06: Dry Red (Nâu đỏ),

07: Viva (nâu đỏ trầm),

08: Moonlight (hồng san hô),

09: Coral On Top,

10: Watermelon,

11: Pink Limited (hồng),

12: Secret (đỏ mận)

Instagram: ema.edu.vnYoutube: https://bit.ly/2QPBv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x