Albert_Vi/Assets/Albertvi_30K, Sehun (Exo) Sẽ Góp Mặt Trong Pirates 2, Sm Nói Gì

yload":{"all

Bạn đang xem: Albert_vi/assets/albertvi_30k

Shortcuts
Enabled":false,"file
Tree":"":"items":<"name":"bert-vocab-builder","path":"bert-vocab-builder","content
Type":"directory","name":"scripts","path":"scripts","content
Type":"directory","name":".gitignore","path":".gitignore","content
Type":"file","name":"CONTRIBUTING.md","path":"CONTRIBUTING.md","content
Type":"file","name":"LICENSE","path":"LICENSE","content
Type":"file","name":"README.md","path":"README.md","content
Type":"file","name":"__init__.py","path":"__init__.py","content
Type":"file","name":"build_vocabulary.py","path":"build_vocabulary.py","content
Type":"file","name":"create_pretraining_data.py","path":"create_pretraining_data.py","content
Type":"file","name":"extract_features.py","path":"extract_features.py","content
Type":"file","name":"modeling.py","path":"modeling.py","content
Type":"file","name":"modeling_test.py","path":"modeling_test.py","content
Type":"file","name":"multilingual.md","path":"multilingual.md","content
Type":"file","name":"optimization.py","path":"optimization.py","content
Type":"file","name":"optimization_test.py","path":"optimization_test.py","content
Type":"file","name":"pre-training-vibert.py","path":"pre-training-vibert.py","content
Type":"file","name":"pre-training-vibert2.py","path":"pre-training-vibert2.py","content
Type":"file","name":"predicting_movie_reviews_with_bert_on_tf_hub.ipynb","path":"predicting_movie_reviews_with_bert_on_tf_hub.ipynb","content
Type":"file","name":"requirements.txt","path":"requirements.txt","content
Type":"file","name":"run_classifier.py","path":"run_classifier.py","content
Type":"file","name":"run_classifier_with_tfhub.py","path":"run_classifier_with_tfhub.py","content
Type":"file","name":"run_multilabels_classifier.py","path":"run_multilabels_classifier.py","content
Type":"file","name":"run_pretraining.py","path":"run_pretraining.py","content
Type":"file","name":"run_squad.py","path":"run_squad.py","content
Type":"file","name":"sample_text.txt","path":"sample_text.txt","content
Type":"file","name":"test_token.py","path":"test_token.py","content
Type":"file","name":"tokenization.py","path":"tokenization.py","content
Type":"file","name":"tokenization_test.py","path":"tokenization_test.py","content
Type":"file","name":"tokenizer.model","path":"tokenizer.model","content

Xem thêm: Voucher du lịch thái lan 5n4đ, tour du lịch thái lan giá tốt t01/2023

Type":"file","name":"tokenizer.vocab","path":"tokenizer.vocab","content
Type":"file","name":"vi-vocab.txt","path":"vi-vocab.txt","content
Type":"file","name":"vocab-test.txt","path":"vocab-test.txt","content
Type":"file","name":"vocab.txt","path":"vocab.txt","content
Type":"file">,"total
Count":33,"file
Tree
Processing
Time":4.110703,"folders
To
Fetch":<>,"reduced
Motion
Enabled":null,"repo":"id":214753531,"default
Branch":"master","name":"vibert","owner
Login":"autobotasia","current
User
Can
Push":false,"is
Fork":false,"is
Empty":false,"created
Avatar":"https://avatars.githubusercontent.com/u/45839877?v=4","public":true,"private":false,"is
Org
Owned":false,"symbols
Expanded":false,"tree
Expanded":true,"ref
Info":"name":"master","list
Cache
Key":"v0:1570936875.0","can
Edit":false,"ref
Type":"branch","current
Oid":"d374e9e77c994c0af656adbd2d75d8fc3fcdb938","path":"vi-vocab.txt","current
User":null,"blob":{"raw


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.