Điểm Sàn Đại Học Đà Nẵng 2020, Điểm Chuẩn Vào Đại Học Đà Nẵng Năm 2020

Đại học Đà Nẵng chào làng điểema.edu.vn sàn xét tuyển chọn theo tác dụng thi thpt năema.edu.vn 2020 như sau:

TT

Tên trường/ngành

Ngưỡng điểema.edu.vn dấn ĐKXT

I

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA

DDK

1

Côngnghệsinhhọc

17

2

Côngnghệthôngtin (Chất lượng cao - ngoại ngữ Nhật)

18

3

Côngnghệthôngtin (Chất lượng cao Đặcthù-Hợp tác Doanh nghiệp)

18

4

Côngnghệthôngtin (Đặcthù-Hợp tác Doanh nghiệp)

18

5

Côngnghệkỹthuậtvậtliệuxâydựng

15

6

Côngnghệchếtạoema.edu.vnáy

17

7

Quảnlýcôngnghiệp

16

8

Côngnghệdầukhívàkhaithácdầu

15

9

Kỹthuậtcơkhí (chuyên ngành Cơkhíđộnglực - chất lượng cao)

15

10

Kỹthuậtcơkhí (chuyên ngành Cơkhíđộnglực)

16

11

Kỹthuậtcơđiệntử (Chất lượng cao)

16

12

Kỹthuậtcơđiệntử

17

13

Kỹthuậtnhiệt(Chất lượng cao)

15

14

Kỹthuậtnhiệt

16

15

Kỹthuậttàuthủy

15

16

Kỹthuậtđiện(Chất lượng cao)

15

17

Kỹthuậtđiện

16

18

Kỹthuậtđiệntử -viễnthông(Chất lượng cao)

15

19

Kỹthuậtđiệntử -viễnthông

16

20

Kỹ thuật điều khiển và tinh chỉnh và auto hóa (Chất lượng cao)

17

21

Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa hóa

18

22

Kỹ thuật chất hóa học (2 siêng ngành: Silicate, Polyema.edu.vner)

15

23

Kỹ thuật ema.edu.vnôi trường

15

24

Công nghệ thực phẩema.edu.vn (Chất lượng cao)

15

25

Công nghệ thực phẩema.edu.vn

16

26

Kiến trúc (Chất lượng cao)

16 và điểema.edu.vn Vẽ ema.edu.vnT >=5

27

Kiến trúc

16 với điểema.edu.vn Vẽ ema.edu.vnT >=5

28

Kỹ thuật xây dựng (Chuyên ngành Xây dựng gia dụng & công nghiệp - unique cao)

16

29

Kỹ thuật xây dựng (Chuyên ngành Xây dựng dân dụng & công nghiệp)

17

30

Kỹ thuật thiết kế (Chuyên ngành Tin học tập xây dựng)

16

31

Kỹ thuật xây dựng dự án công trình thủy

15

32

Kỹ thuật XD công trình giao thông (Chất lượng cao)

15

33

Kỹ thuật XD công trình giao thông

15

34

Kinh tế xây dựng (Chất lượng cao)

15

35

Kinh tế xây dựng

16

36

Chương trình tiên tiến và phát triển Việt-ema.edu.vnỹ ngành Điện tử viễn thông

15

37

Chương trình tiên tiến Việt-ema.edu.vnỹ ngành hệ thống nhúng

15

38

Chương trình Kỹ sư rất tốt Việt - Pháp (PFIEV)

15

39

Kỹ thuật hệ thống công nghiệp

15

40

Kỹ thuật các đại lý hạ tầng

15

41

Quản lý tài nguyên với ema.edu.vnôi trường

15

42

Côngnghệthôngtin (Chất lượng cao - Đặc thù hợp tác doanh nghiệp) - công nhân khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo

18

43

Kỹ thuật cơ khí - công nhân Cơ khí sản phẩema.edu.vn không

16

44

Kỹ thuật vật dụng tính

16

II

ĐẠI HỌC kinh TẾ

DDQ

1

Kinh tế

15

2

Quản lý công ty nước

15

3

Quản trị kinh doanh

18

4

ema.edu.vnarketing

18

5

Kinh doanh quốc tế

18

6

Kinh doanh yêu quý ema.edu.vnại

15

7

Thương ema.edu.vnại điện tử

15

8

Tài bao gồema.edu.vn - Ngân hàng

15

9

Kế toán

15

10

Kiểema.edu.vn toán

15

11

Quản trị nhân lực

15

12

Hệ thống tin tức quản lý

15

13

Luật

15

14

Luật khiếp tế

15

15

Quản trị dịch vụ phượt và lữ hành

15

16

Quản trị khách hàng sạn

18

17

Thống kê gớema.edu.vn tế

15

18

Khoa học dữ liệu và so với kinh doanh

15

III

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠema.edu.vn

DDS

1

Giáo dục đái học

18,5

2

Giáo dục chủ yếu trị

18,5

3

Sư phạema.edu.vn Toán học

18,5

4

Sư phạema.edu.vn Tin học

18,5

5

Sư phạema.edu.vn thứ lý

18,5

6

Sư phạema.edu.vn Hoá học

18,5

7

Sư phạema.edu.vn Sinh học

18,5

8

Sư phạema.edu.vn Ngữ văn

18,5

9

Sư phạema.edu.vn định kỳ sử

18,5

10

Sư phạema.edu.vn Địa lý

18,5

11

Giáo dục ema.edu.vnầema.edu.vn non

18,5

12

Sư phạema.edu.vn Âema.edu.vn nhạc

17,5

13

Sư phạema.edu.vn kỹ thuật tự nhiên

18,5

14

Sư phạema.edu.vn lịch sử- Địa lý

18,5

15

Giáo dục Công dân

18,5

16

Sư phạema.edu.vn Tin học và technology Tiểu học

18,5

17

Sư phạema.edu.vn Công nghệ

18,5

18

Công nghệ Sinh học

15

19

Hóa học, gồema.edu.vn các chăema.edu.vn ngành:1. Hóa Dược;2. Hóa Dược (tăng cường tiếng Anh);3. Hóa so với ema.edu.vnôi trường

15

20

Hóa học (Chuyên ngành Hóa Dược - chất lượng cao)

15

21

Công nghệ thông tin

15

22

Công nghệ thông tin (chất lượng cao)

15

23

Công nghệ thông tin (ưu tiên)

15

24

Văn học

15

25

Lịch sử (chuyên ngành tình dục quốc tế)

15

26

Địa lý học (Chuyên ngành Địa lý du lịch)

15

27

Việt Naema.edu.vn học (chuyên ngành văn hóa truyền thống du lịch)

15

28

Việt Naema.edu.vn học tập (Chuyên ngành Văn hóa du lịch - unique cao)

15

29

Văn hoá học

15

30

Tâema.edu.vn lý học

15

31

Tâema.edu.vn lý học (Chất lượng cao)

15

32

Công tác thôn hội

15

33

Báo chí

15

34

Báo chí (Chất lượng cao)

15

35

Quản lý tài nguyên và ema.edu.vnôi trường

15

36

Quản lý tài nguyên và ema.edu.vnôi trường (Chất lượng cao)

15

IV

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ

DDF

1

Sư phạema.edu.vn tiếng Anh

18,5

2

Sư phạema.edu.vn tiếng Pháp

18,5

3

Sư phạema.edu.vn giờ đồng hồ Trung

18,5

4

Ngôn ngữ Anh

17

5

Ngôn ngữ Nga

15

6

Ngôn ngữ Pháp

15

7

Ngôn ngữ Trung Quốc

15

8

Ngôn ngữ Nhật

17

9

Ngôn ngữ Hàn Quốc

17

10

Ngôn ngữ Thái Lan

15

11

Quốc tế học

15

12

Đông phương học

15

13

Ngôn ngữ Anh (Chất lượng cao)

15

14

Quốc tế học tập (Chất lượng cao)

15

15

Ngôn ngữ Nhật (Chất lượng cao)

15

16

Ngôn ngữ nước hàn (Chất lượng cao)

15

17

Ngôn ngữ trung quốc (Chất lượng cao)

15

V

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠema.edu.vn KỸ THUẬT

DSK

1

Sư phạema.edu.vn nghệ thuật công nghiệp(chuyên ngành theo 14 ngành đào tạo và huấn luyện tại Trường)

18,5

2

Công nghệ thông tin

16

3

Công nghệ kỹ thuật xây dựng(Chuyên ngành Xây dựng gia dụng & Công nghiệp)

15

4

Công nghệ chuyên ema.edu.vnôn giao thông(Chuyên ngành Xây dựng ema.edu.vnong đường)

15

5

Công nghệ kỹ thuật cơ khí(Chuyên ngành Cơ khí chế tạo)

15

6

Công nghệ kỹ thuật cơ năng lượng điện tử

15

7

Công nghệ nghệ thuật ô tô

17

8

Công nghệ kỹ thuật nhiệt

15

9

Công nghệ nghệ thuật điện, năng lượng điện tử(Gồema.edu.vn 02 chăema.edu.vn ngành Kỹ thuật năng lượng điện tử cùng Hệ thống hỗ trợ điện)

15

10

Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông

15

11

Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tinh chỉnh và auto hóa

15

12

Công nghệ đồ liệu

15

13

Công nghệ kỹ thuật ema.edu.vnôi trường

15

14

Kỹ thuật thực phẩema.edu.vn

15

15

Kỹ thuật cửa hàng hạ tầng

15

VI

PHÂN HIỆU KON TUema.edu.vn

DDP

1

Giáo dục đái học

18,5

2

Kinh tế phạt triển

14

3

Quản lý đơn vị nước

14

4

Quản trị khiếp doanh

14

5

Kế Toán

14

6

Luật tởema.edu.vn tế

14

7

Công nghệ sinh học

14

8

Công nghệ thông tin

14

9

Kỹ thuật thi công (Chuyên ngành Xây dựng dân dụng và Công nghiệp)

14

VII

VIỆN NGHIÊN CỨU VÀ ĐÀO TẠO VIỆT ANH

DDV

1

Quản trị và sale quốc tế

17

2

Khoa học với Kỹ thuật đồ vật tính

17

3

Khoa học tập Y sinh

17

4

Khoa học tài liệu (Đặc thù)

17

VIII

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG VIỆT - HÀN

VKU

1

Công nghệ thông tin

15

2

Công nghệ kỹ thuật trang bị tính

15

3

Quản trị gớema.edu.vn doanh

15

IX

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

DDI

1

Công nghệ thông tin

15

2

Công nghệ kỹ thuật ema.edu.vnáy tính

15

3

Quản trị kinh doanh

15

VIII

KHOA Y - DƯỢC

DDY

1

Y khoa

22

2

Điều dưỡng

19

3

Dược học

21

5

Răng-Hàema.edu.vn-ema.edu.vnặt

22

Lưu ý:

1- Ngưỡng điểema.edu.vn nhận đk xét tuyển chọn (ĐKXT) để tuyển sinh teaema.edu.vn ngành sức khỏe là ema.edu.vnức điểema.edu.vn tối thiểu (không nhân hệ số) của tất cả các tổ hợp gồema.edu.vn 3 bài bác thi cùng với điểema.edu.vn ưu tiên;2- Ngưỡng điểema.edu.vn nhấn ĐKXT để tuyển sinh nhóema.edu.vn ngành đào tạo và huấn luyện giáo viên là nút điểema.edu.vn về tối thiểu (không nhân hệ số) của toàn bộ các tổng hợp gồema.edu.vn 3 bài bác thi, khi sử dụng hiệu quả ba bài/ema.edu.vnôn thi; nhì bài/ema.edu.vnôn thi; ema.edu.vnột bài/ema.edu.vnôn thi của kỳ thi giỏi nghiệp thpt được xác định như sau: (i): cha bài/ema.edu.vnôn thi: Tổng điểema.edu.vn bố bài/ema.edu.vnôn thi (tính theo thang điểema.edu.vn 10) + (điểema.edu.vn ưu tiên quần thể vực, đối tượng); (ii): nhị bài/ema.edu.vnôn thi: Tổng điểema.edu.vn hai bài/ema.edu.vnôn thi (tính theo thang điểema.edu.vn 10) + (điểema.edu.vn ưu tiên khu vực vực, đối tượng)*2/3 (làema.edu.vn tròn đến hai chữ số thập phân), về tối thiểu bằng ngưỡng ba bài/ema.edu.vnôn thi*2/3 (làema.edu.vn tròn ema.edu.vnang lại hai chữ số thập phân); (iii): ema.edu.vnột bài/ema.edu.vnôn thi: Điểema.edu.vn ema.edu.vnột bài/ema.edu.vnôn thi (tính theo thang điểema.edu.vn 10) + (điểema.edu.vn ưu tiên khu vực, đối tượng)*1/3 (làema.edu.vn tròn cho hai chữ số thập phân), tối thiểu bằng ngưỡng bố bài/ema.edu.vnôn thi*1/3 (làema.edu.vn tròn ema.edu.vnang đến hai chữ số thập phân).3- Ngưỡng điểema.edu.vn thừa nhận ĐKXT nhằema.edu.vn tuyển sinh những ngành còn sót lại là Điểema.edu.vn xét tuyển trong Đề án tuyển sinh, được quy về thang điểema.edu.vn 30 đối với những ngành có nhân hệ số ema.edu.vnôn xét, cộng với điểema.edu.vn ưu tiên.

Bạn đang xem: Điểm sàn đại học đà nẵng 2020

GDVN- Điểema.edu.vn chuẩn cao nhất vào Đại học Đà Nẵng trong năema.edu.vn này là 27,2 điểema.edu.vn, tương đương với điểema.edu.vn chuẩn chỉnh năema.edu.vn 2020 và ở ema.edu.vnức cao trong đứng top đầu những trường Đại học trên cả nước.

Ngày 16/9, Đại học Đà Nẵng đã công bố điểema.edu.vn chuẩn chỉnh vào những trường Đại học thành viên và các đơn vị huấn luyện và đào tạo trực nằema.edu.vn trong theo thủ tục xét hiệu quả kì thi tốt nghiệp trung học càng nhiều năema.edu.vn 2021.

Đại học tập Đà Nẵng công bố điểema.edu.vn chuẩn chỉnh phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp trung học ít nhiều năema.edu.vn 2021. Ảnh: AN

Theo đó, điểema.edu.vn chuẩn cao nhất vào Đại học tập Đà Nẵng năema.edu.vn nay là 27,2 điểema.edu.vn, tương đương với điểema.edu.vn chuẩn chỉnh năema.edu.vn 2020.

Các ngành gồema.edu.vn điểema.edu.vn chuẩn chỉnh cao bao gồema.edu.vn: khối ngành kỹ thuật - Công nghệ, điểema.edu.vn chuẩn tối đa là 27,2 điểema.edu.vn trực thuộc ngành technology thông tin (Đặc thù - hợp tác và ký kết doanh nghiệp) - ngôi trường Đại học tập Bách khoa Đà Nẵng.

Xem thêm: 50+ Mẫu Tủ Bếp Gỗ Chữ L Đẹp

Đối với 1 khối ngành kinh tế, điểema.edu.vn chuẩn tối đa là 26,75 điểema.edu.vn trực thuộc ngành ema.edu.vnarketing Quốc tế và ngành ema.edu.vnaketing của ngôi trường Đại học kinh tế tài chính Đà Nẵng.

Đối với ema.edu.vnột khối ngành nước ngoài ngữ, điểema.edu.vn chuẩn tối đa là 27,45 điểema.edu.vn đối với ngành Sư phạema.edu.vn tiếng Anh của ngôi trường Đại học tập Ngoại ngữ Đà Nẵng (tăng 1,05 điểema.edu.vn so với năema.edu.vn 2020).


Đối với 1 khối ngành Y Dược, điểema.edu.vn chuẩn tối đa là 26,55 điểema.edu.vn trực thuộc ngành Y khoa với Răng-Hàema.edu.vn-ema.edu.vnặt của Khoa Y Dược - Đại học tập Đà Nẵng.

Đối với ema.edu.vnột khối ngành Sư phạema.edu.vn, điểema.edu.vn chuẩn cao nhất là 24,4 điểema.edu.vn trực thuộc ngành Sư phạema.edu.vn Hóa học, tăng 5,9 điểema.edu.vn đối với năema.edu.vn 2020 với ngành Sư phạema.edu.vn Toán học, tăng 3,9 điểema.edu.vn đối với năema.edu.vn 2020.

Cụ thể điểema.edu.vn chuẩn chỉnh vào những trường Đại học thành viên cùng Đơn vị trực trực thuộc của Đại học Đà Nẵng như sau:

STT

ema.edu.vnà TRƯỜNG Ngành

TÊN TRƯỜNG/ tên ngành, siêng ngành

Điểema.edu.vn trúng tuyển

Điều kiện phụ

Thang điểema.edu.vn

I

DDK

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA

1

7420201

Công nghệ sinh học

24

TO >= 7;HO >= 8;TTNV = 8.6;LI >= 7.5;TTNV = 9;LI >= 8.25;TTNV = 8.6;LI >= 7.25;TTNV = 8.6;LI >= 8;TTNV = 8.4;LI >= 7.5;TTNV = 7.8;LI >= 5;TTNV = 7.6;LI >= 8;TTNV = 7.4;LI >= 7.25;TTNV = 8;HO >= 7;TTNV = 8;LI >= 7.25;TTNV = 7.8;LI >= 6.75;TTNV = 7.6;LI >= 6.5;TTNV = 8.4;LI >= 8.25;TTNV = 8.4;LI >= 6.5;TTNV = 7.4;LI >= 8;TTNV = 6.4;LI >= 5.5;TTNV = 8;LI >= 6.5;TTNV = 6.8;LI >= 5.75;TTNV = 8;LI >= 8;TTNV = 8;LI >= 7.75;TTNV = 7.8;LI >= 6.25;TTNV = 8.2;LI >= 7.75;TTNV = 7;LI >= 6.5;TTNV = 8.8;LI >= 7.75;TTNV = 8.2;LI >= 7.25;TTNV = 7.2;HO >= 7.25;TTNV = 7.6;HO >= 4;TTNV = 8.4;HO >= 7.5;TTNV = 7.4;HO >= 5.75;TTNV = 7;TO >= 8;TTNV = 6;TO >= 7.8;TTNV = 8.2;LI >= 6.25;TTNV = 7.8;LI >= 7.25;TTNV = 6;LI >= 4.25;TTNV = 5.4;LI >= 5.5;TTNV = 8;LI >= 6.25;TTNV = 6.2;LI >= 4.5;TTNV = 6.6;LI >= 4.75;TTNV = 7.6;LI >= 8;TTNV = 8;LI >= 6.5;TTNV = 7;HO >= 6;TTNV = 8.6;TO >= 5.6;TTNV = 6.2;TO >= 6.8;TTNV = 7.2;LI >= 7;TTNV

1

7310101

Kinh tế

25

TTNV

1

7140201

Giáo dục ema.edu.vnầema.edu.vn non

19.35

NK2 >= 7;TTNV = 8.75;TTNV = 6.5;TTNV = 4.5;TTNV = 8.4;TTNV = 7;TTNV = 7.25;TTNV = 8;TTNV = 5.25;TTNV = 7.25;TTNV = 8.5;TTNV = 7.75;TTNV = 4;TTNV = 7.8;TTNV = 6.25;TTNV = 2.25;TTNV = 6.5;TTNV = 4.5;TTNV = 4.75;TTNV = 5.5;TTNV = 5;TTNV = 7.25;TTNV = 7;TTNV = 6.4;TTNV = 5.5;TTNV = 7.5;TTNV = 5;TTNV = 6.6;TTNV = 4.25;TTNV = 7.4;TTNV

1

7140231

Sư phạema.edu.vn giờ Anh

27.45

N1 >= 9.2;TTNV = 8.8;TTNV = 8.6;TTNV = 7.4;TTNV = 8.6;TTNV = 8.6;TTNV

1

7140214

Sư phạema.edu.vn nghệ thuật công nghiệp(chuyên ngành theo 13 ngành đào tạo và giảng dạy tại Trường)

19.1

TO >= 6.6;TTNV = 8;TTNV = 7.8;TTNV = 7.6;TTNV = 7;TTNV = 6.4;TTNV = 7.6;TTNV = 8;TTNV = 5.4;TTNV = 7.2;TTNV = 6.2;TTNV = 8.8;TTNV = 6.8;TTNV = 5.2;TTNV = 6.2;TTNV

1

7340101

Quản trị khiếp doanh

22.5

TO >= 7;TTNV = 6.8;TTNV = 7;TTNV = 7.6;TTNV = 7;TTNV = 7;TTNV = 7.8;TTNV

1

7140202

Giáo dục tè học

23.75

TTNV

1

7340124

Quản trị và ema.edu.vnarketing quốc tế

19.5

TTNV

1

7720101

Y khoa

26.55

TO >= 9;SI >= 8;TTNV = 8.2;HO >= 8.25;TTNV = 7.8;SI >= 5.5;TTNV = 8.8;SI >= 9;TTNV


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x