CẤU TRÚC TIẾNG HÀN SƠ CẤP CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU, TỔNG HỢP 91 NGỮ PHÁP TIẾNG HÀN SƠ CẤP (PHẦN 1)

Ngữ pháp giờ đồng hồ Hàn sơ cấp là nới bắt đầu để học tốt ngữ pháp trung với cao cấp. Chính vì thế Nhân Văn tổng thích hợp 100 ngữ pháp giờ đồng hồ Hàn cơ phiên bản theo Giáo trình giờ đồng hồ Hàn sơ cấp dành cho người Việt. Cỗ ngữ pháp giờ đồng hồ Hàn này rất có thể sử dụng để giao tiếp hàng ngày.

Bạn đang xem: Cấu trúc tiếng hàn sơ cấp

90 ngữ pháp giờ hàn sơ cấp

1. N + 은/는 -> S – Ngữ pháp tiếng hàn sơ cấp

– Trợ từ công ty ngữ đứng sau danh từ, biến đổi danh tự thành chủ ngữ trong câu.

– Danh từ có phụ âm cuối + 은, danh từ không có phụ âm cuối + 는.

– Nhấn rất mạnh tay vào phần vị ngữ.

Ví dụ: 저는 학생입니다 > Tôi là học sinh

2. N + / -> O : Tân ngữ

– Đứng sau danh từ nhập vai trò tân ngữ trong câu, là đối tượng người tiêu dùng (người, vật, bé vật…) bị chủ ngữ ảnh hưởng lên.

Ví dụ: 저는 밥을 먹어요 > Tôi ăn cơm

3. N + / -> S : tiểu từ công ty ngữ

– Tiểu chủ ngữ đứng sau danh từ, đổi thay danh từ thành chủ ngữ vào câu, tựa như 은/는.

– Danh từ gồm phụ âm cuối + 이, danh từ không có phụ âm cuối + 가.

– Nhấn rất mạnh tay vào phần công ty ngữ.

Ví dụ: 제가 학생입니다 > Tôi là học tập sinh

4. N + 입니다 : Là

– Đuôi câu định nghĩa, thua cuộc danh từ định nghĩa nhằm phân tích và lý giải cho công ty ngữ.

– Đuôi câu này có nghĩa là “Là”.

– Là đuôi câu kính ngữ cao nhất trong giờ đồng hồ Hàn.

Ví dụ: 저는 학생입니다 -> Tôi là học tập sinh

5. N + 입니까? : có phải là ….? 

– Đuôi câu nghi ngại của 입니다.

– Đuôi câu này có nghĩa là “Có cần là…”

– Là đuôi câu kính ngữ cao nhất trong tiếng Hàn.

Ví dụ: 당신은 학생입니까? -> các bạn có buộc phải là học viên không?

6. N + 예요/이에요: Là 

– Đuôi câu định nghĩa, che khuất danh từ định nghĩa nhằm phân tích và lý giải cho công ty ngữ.

– Đuôi câu này tức là “Là”

– Là đuôi câu kính ngữ thân mật trong giờ Hàn, mức độ kính ngữ thấp hơn 입니다.

Ví dụ: 저는 학생이에요-> Tôi là học sinh

7. N + / 아닙니다: chưa phải là

– Đuôi câu đậy định, đứng sau danh từ nhằm mục tiêu phủ định nhà ngữ.

– Đuôi câu này có nghĩa là “Không nên là”.

– Là đuôi câu kính ngữ tối đa trong giờ đồng hồ Hàn, là dạng phủ định của 입니다.

Ví dụ: 저는 베트남 사람이 아닙니다 > Tôi chưa phải là người việt nam Nam

8. N +/아니에요 : chưa hẳn là

– Đuôi câu bao phủ định, đứng sau danh từ nhằm mục đích phủ định chủ ngữ

– Đuôi câu này tức là “Không buộc phải là”

– Là đuôi câu kính ngữ gần gũi trong giờ đồng hồ Hàn, là dạng bao phủ định của 예요/이에요

Ví dụ: 이것은 책이 아니에요 > cái này không phải quyển sách

9. N +하고//+ N : Và, với

– Liên tự nối thân 2 danh từ, để biểu đạt sự té sung

– Được dịch là “Và”

– Còn tức là “với” khi sử dụng trong cấu trúc (Chủ ngữ +은/는 hoặc 이/가 + Đối tượng nào kia + 하고/와/과 + Động từ)

Ví dụ: 저는 친구하고 학교에 가요 -> Tôi đến lớp với chúng ta tôi

10. V/A +ㅂ니다/습니다 – Ngữ pháp giờ hàn sơ cấp

– Đuôi câu kính ngữ trang trọng lịch lãm nhất mang lại động từ/tính từ.

– Động/tính từ có phụ âm cuối + 습니다.

– Động/tính từ không có phụ âm cuối + ㅂ니다.

Ví dụ: 저는 밥을 먹습니다 > Tôi nạp năng lượng cơm

11. V/A + //여요

– chia đuôi kính ngữ thân mật và gần gũi cho Động từ/tính từ.

– mức độ kính ngữ thấp rộng 습니다/ㅂ니다.

– Đuôi câu này chia thành 3 trường hợp.

Trường hợp 1: V/A + 아요

– Động tính từ cất nguyên âm 아 trước 다 và không tồn tại phụ âm cuối (pathcim) + 요

+ 가다 + 요 > 가요

+ 자다 + 요 > 자요

+ 비싸다 + 요 > 비싸요

– Động tính từ chứa nguyên âm 아/오 trước 다 chia với 아요

+ 받다 + 아요 > 받아요

+ 찾다 + 아요 > 찾아요

+ 오다 + 아요 > 오아요 > 와요

+ 보다 + 아요 > 보아요 + 봐요

+ 속다 + 아요 > 속아요

Trường thích hợp 2: V/A + 어요

– tất cả động tính tự không đựng nguyên âm 아/오 trước 다 chia với 어요

+ 먹다 + 어요 > 먹어요

+ 읽다 + 어요 > 읽어요

+ 주다 + 어요 > 주어요 > 줘요

Trường hòa hợp 3: V/A + 여요

– toàn bộ động tính từ chấm dứt bằng 하다 chia với 어요 và đổi khác thành 해요

+ 사랑하다 + 여요 > 사랑해요

+ 공부하다 + 여요 > 공부해요

Chú ý

– các động tính từ chứa nguyên âm 어,내 trước 다 chỉ phân chia với 요

+ 서다 > 서요

+ 지내다 > 지내요

+ 빼다 > 빼요

12. N +에서: Ở, tại, từ

– Trợ từ 에서 đứng sau hễ từ chỉ vị trí chốn

– N + 에서 được cần sử dụng trong 2 ngữ cảnh

– Được dịch là “Ở” khi câu hoàn thành bằng cồn từ hành động (không đề xuất động trường đoản cú di chuyển) như ăn, uống, đồng đội dục… để biểu đạt nơi mà hành vi diễn ra

Ví dụ: 저는 집에서 밥을 먹어요> Tôi ăn uống cơm ngơi nghỉ nhà

– Được dịch là “Từ” khi câu kết thúc bằng hành động dịch chuyển như xuất phát, mang lại từ, lấy ra…, để diễn tả nơi mà hành động xuất phát

+ 저는 베트남에서 왔어요 > Tôi tới từ Việt Nam

13. N +: Đến, Ở, Vào

– Trợ từ 에 đứng sau danh trường đoản cú chỉ địa điểm chốn

– N + 에 được dùng trong 2 ngữ cảnh

– Được dịch là “Đến” khi câu chấm dứt bằng động từ chỉ sự di chuyển như đi, đến, đặt… để diễn đạt nơi mà hành vi hướng đến

– Được dịch là “ở” khi câu hoàn thành bằng động từ chỉ sự tồn tại 있다/없다 (ở, ko ở/ có, không có)

Ví dụ: 학교에 가요-> Tôi đi đến trường

– Trợ từ 에 đứng sau danh tự chỉ thời gian

– Được dịch cùng “Vào” (thời gian làm sao đó)

14. 안+ V/A: Không

– Ngữ pháp lấp định động từ/tính tự trong giờ Hàn

– Được dịch là không

– Được sử dụng đa số trong văn nói

Ví dụ: 오늘 학교에 안 가요 > lúc này tôi không đi cho trường

Chú ý: Động từ hoàn thành bằng nơi bắt đầu 하다 , 안 đứng trước 하다

15. V/A +않다: Không

– Ngữ pháp phủ định động từ/tính tự trong tiếng Hàn.

– Được dịch là không.

– tương tự ngữ pháp 14, tuy nhiên ngữ pháp này thường xuyên được sử dụng nhiều phần trong văn viết.

Ví dụ: 이걸 사지 않아요 > Tôi không cài cái này

16. N +/있다/없다: Có, ko có

– Ngữ pháp sở hữu

– 있다/없다 đứng sau danh từ chỉ người, vật… mà công ty ngữ sở hữu

– Được dịch là “Có (있다)” hoặc “không bao gồm (없다)” gì đó

Ví dụ: 저는 차가 없어요 > tôi không có xe

17. N +있다/없다: Ở, không ở

– Ngữ pháp chỉ sự tồn tại

– Được dịch là “ở”

– Được dịch là “Có (있다)” hoặc “không bao gồm (없다)” gì đó

Ví dụ: 제 집이 호치민 시에 있어요 -> bên tôi sinh sống TPHCM

18. Nơi chốn + địa chỉ +있다/없다

– Ngữ pháp chỉ sự tồn tại

– Được dịch là “ở”

– Được dịch là “Có (있다)” hoặc “không có (없다)” gì đó

– những danh từ địa điểm : 앞: Trước, 뒤: Sau, 위: Trên, 아래/밑: Dưới, 오른쪽: bên phải, 왼쪽 : mặt trái, 안: trong, 밖: ngoài, 가운데: giữa, 옆: bên cạnh, 근처 : gần

Ví dụ: 우리 집이 병원 뒤에 있어요 > nhà tôi ở sau công viên

19. V/A +: Và

– Ngữ pháp nối thân 2 hễ từ hoặc tính tự với nhau diễn đạt vế sau bổ sung cập nhật cho vế trước

– Được dịch là “Và”

Ví dụ: 책을 읽고 자요 > Tôi phát âm sách cùng ngủ

20. V/A +//였다: Đã – Ngữ pháp giờ hàn sơ cấp

– Ngữ pháp thì quá khứ

– Được dịch là “đã”

– phân tách với đụng từ/tính từ

Ví du: 학교에 갔어요> Tôi đã đi vào trường

21. V +으세요/세요: Hãy

– Đuôi câu cầu khiến, yêu cầu tín đồ nghe thao tác làm việc gì một bí quyết lịch sự

– Được dịch là “Hãy”

Ví dụ: 열심히 공부하세요 > Hãy học tập chăm chỉ

22. V +/ㅂ시다: Nha

– Đuôi cầu rủ rê một bí quyết lịch sự, mong muốn muốn kẻ đối diện cùng làm việc gì đó

– Được dịch là “…thôi”, “…nha”

Ví dụ: 학교에 같이 갑시다 > họ cùng đi dến trường nha

23. N +: Cũng

– 도 đứng sau danh từ

– Ngữ pháp này được dịch là “Cũng”

– 도 có thể thay thế cho các trợ từ 이/가, 은/는, 을/를

Ví dụ: 저도 한국어를 공부해요-> Tôi cũng học tập tiếng Hàn

24. N +: Chỉ

– 만 đứng sau danh từ

– Ngữ pháp này được dịch là “Chỉ”

– 만 có thể thay thế sửa chữa cho những trợ từ 이/가, 은/는, 을/를

Ví dụ: 오늘 빵만 먹어요 > từ bây giờ tôi chỉ ăn uống bánh mì thôi

25. V/A +지만: Nhưng, mà lại mà

– 지만 đứng sau động từ/tính từ diễn tả sự trái lập giữa 2 vế

– Ngữ pháp này được là “nhưng”

Ví dụ: 한국어가 어렵지만 재미있어요-> giờ Hàn khó nhưng thú vị

26. V/A +/ㄹ까요? Nha? Nhé?

– Đuôi câu hỏi 을/ㄹ까요? miêu tả việc hỏi ý kiến người đứng đối diện về việc nào đấy hoặc rủ rê ai thao tác làm việc gì đó.

– Ngữ pháp này được dịch là “Nha?”, “nhé?”, “không?”

Ví dụ: 내일 영화를 볼까요? -> sau này đi xem phim nha?

27. V/A +네요: Cảm thán

– Đuôi câu 네요 diễn tả sự cảm thán của tín đồ nói về sự việc, sự đồ vật nào đó

Ví dụ: 오늘 날씨가 덥네요-> lúc này thời ngày tiết nóng ghê

28. V/A + ()시다: Động từ bỏ kính ngữ

– Kính ngữ hoá cồn từ, biến động từ hay thành cồn từ kính ngữ, biểu thị sự kính trọng của bạn nói cùng với ngôi máy 2, ngôi thiết bị 3 (không sử dụng cho ngôi lắp thêm 1).

– tương tự việc thay đổi từ đụng từ Ăn > dùng bữa, bị tiêu diệt > Qua đời…

– Động tính từ có phụ âm cuối chia với 으시다, cồn tính từ không tồn tại phụ âm phân tách với 시다

Ví dụ: 가다-> 가시다: Đi

29. N부터~ N 까지: từ bỏ ~ đến

– Ngữ pháp mô tả khoảng phương pháp thời gian, trường đoản cú mốc thời hạn này mang lại mốc thời gian khác

– 부터 là “từ”, 까지 là “đến”

Ví dụ: 월요일부터 금요일까지 한국어를 공부해요 > Tôi học tập tiếng Hàn từ thứ hai đến thứ 6

30. N에서~ N까지: trường đoản cú ~ đến Ngữ pháp giờ hàn sơ cấp

– Ngữ pháp diễn tả khoảng giải pháp địa lý, từ nơi này mang lại nơi khác

– 에서 là “từ”, 까지 là “đến”

Ví dụ: 학교에서 도서관까지 걸어요 > Tôi đi bộ từ trường mang đến thư viện

31. V/A +//여서: Rồi, vì…nên

– Ngữ pháp này được dùng trong 2 ngữ cảnh.

– Được dịch là “Rồi” khi diễn đạt 2 hành vi xảy ra theo lắp thêm tự thời hạn trước cùng sau.

Ví dụ: 밥을 먹어서 뉴스를 들어요 > Tôi nạp năng lượng cơm rồi tôi nghe tin tức

– Được dịch là “Vì…nên…” để diễn tả nguyên nhân cùng kết quả, vế trước là tại sao của vế sau

Ví dụ: 비가 와서 학교에 못 가요> vì chưng trời mưa phải tôi không đến lớp được

Chú ý: Trước 아/어/여서 không phân tách quá khứ, và sau 아/어/여서 ko chia ước khiến, mệnh lệnh

32. V/A +/거예요: Sẽ

– Ngữ pháp diễn hành vi trong tương lai gồm sự tính toán, dự tính

– Động tính từ gồm phụ âm cuối chia với 을 거예요, hễ tính từ không tồn tại phụ âm cuối phân chia với ㄹ 거예요

– Được dịch là “Sẽ”

Ví dụ: 내년에 결혼할 거예요-> năm tiếp theo tôi đang kết hôn

33. V/A +겠다: Sẽ

– Ngữ pháp mô tả thể hiện hành vi trong tương lai chưa tồn tại sự tính toán lâu dài hơn nhưng có sự quyết trung khu của fan nói.

– Được dịch là “Sẽ”.

Ví dụ: 열심히 공부하겠습니다! -> Tôi đã học chuyên chỉ.

34. V +말다: Đừng

– Đuôi câu bộc lộ sự bức tường ngăn của bạn nói với những người đối diện

– Được dịch là “Đừng”

Ví dụ: 이런거를 먹지 마세요 > chúng ta đừng ăn uống thứ này nữa

35. V +//되다: Phải

– Ngữ pháp biểu đạt việc mà nhà ngữ bắt buộc làm

– Được dịch là “phải”

Ví dụ: 한국어를 열심히 공부해야 돼요 > Tôi phải học giờ đồng hồ Hàn chuyên chỉ

36. V/A + 지요? Nhỉ? Chứ?

– Đuôi câu ngờ vực thể hiện nay sự mong muốn muốn, đồng tình, chứng thực của người nói từ fan đối diện

– Được dịch là “Nhỉ?” , “Đúng không?”, “Chứ?”

Ví dụ: 여기가 좋지요? -> Ở đây xuất sắc thật nhỉ?

37. V +있다: Đang

– Ngữ pháp mô tả một hành vi đang ra mắt ở hiện tại tại, là thì hiện tại tiếp diễn

– Được dịch là “Đang”

Ví dụ: 숙제를 하고 있어요-> Tôi đang làm bài bác tập

38. V +싶다: Muốn

– Ngữ pháp biểu thị sự ước muốn của người nói

– Được dịch là “Muốn”

Ví dụ: 그 옷을 사고 싶어요-> Tôi mong mua loại áo đó

39. 못+ V : ko được

– Ngữ pháp miêu tả khả năng không thể xảy ra của vấn đề gì đó, dù người muốn có muốn làm

– Được dịch là “Không được”

– 못 đứng trước đụng từ, mặc dù nhiên, với cồn từ ngừng bằng 하다, 못 đứng trước 하다

Ví dụ: 비가 와서 학교에 못 가요-> Trời mưa cần tôi không tới trường được

40. V +못하다: ko được Ngữ pháp tiếng hàn sơ cấp

– Ngữ pháp này trọn vẹn tương tự 못 + V

– Ngữ pháp này hay sử dụng trong văn viết, còn 못 + V hay sử dụng trong văn nói

Ví dụ: 비가 와서 학교에 가지 못해요-> Trời mưa đề nghị tôi không đi học được

41. V/A +으면/: giả dụ … thì

– Ngữ pháp biểu đạt điều kiện và công dụng của một vụ việc nào đó

– Được dịch là nếu…thì…

Ví dụ: 돈이 많으면 집을 살 거예요-> Nếu có không ít tiền tôi sẽ sở hữu nhà

42. V + ()려고하다: Định

– Ngữ pháp diễn đạt dự định của người nói

– Được dịch là “định”

Ví dụ: 내일 병원에 가려고 해요 -> sau này tôi định đi bệnh viện

43. V +//주다: làm việc nào đấy CHO ai đó

– Đuôi câu thể hiện việc chủ ngữ làm việc gì mang đến ai đó

– Được dịch là “…cho”

Ví dụ: 수업이 끝나고 전화해 줘요-> hoàn thành giờ học thì call cho tôi nha

44. N + (): Bằng, đến

– Ngữ pháp này áp dụng trong 2 ngữ cảnh.

– Danh từ gồm phụ âm cuối phân chia với 으로, danh từ không có phụ âm cuối phân chia với 로.

– Được dịch là “bằng”, “bởi” để diễn đạt phương thức, phương cách làm việc gì đó.

– Được dịch là “đến” khi lép vế danh từ xứ sở để miêu tả hướng của hành động đến ở đâu đó.

Ví dụ: 인터넷으로 검색해요 > kiếm tìm kiếm bằng Internet.

45. N +에게/한테/께: Đến…

– 에게/한테/께 đứng sau danh từ chỉ người, mô tả đối tượng mà hành vi hướng đến

– Dịch là “đến”, “cho”

– 에게 thường sử dụng trong văn viết, 한테 thường cần sử dụng trong văn nói, 께 dùng cho người có vai vế lớn (ông, bà, cha, mẹ, thầy cô…)

Ví dụ: 저는 친구에게 문자를 보내요-> Tôi gởi thư cho bạn

46. V +//보다: Đã từng/Hãy thử

V + 아/어/여 봤다

– Đuôi câu khẳng định

– miêu tả trải nghệm, kinh nghiệm tay nghề của người nói về 1 vấn đề gì đó, hoặc hỏi người khác về tay nghề của họ.

– Được dịch là “Đã từng”, “Từng”

Ví dụ: 저는 한국에 가 봤어요 -> Tôi đã từng có lần đi HQ.

V + 아/어/여 보세요

– Đuôi câu mệnh lệnh.

– diễn đạt sự khuyên răn nhủ của bạn nói so với người nghe .

– Được dịch là “Hãy thử”, “Thử…đi”.

Ví dụ: 머리가 너무 아프면 병원에 가 보세요: Nếu choáng váng quá các bạn thử đi bệnh viện đi.

47. V ++ N : Định ngữ -> Động từ bổ sung ý nghĩa đến danh từ

– Ngữ pháp định ngữ.

– Động từ bỏ đứng trước danh trường đoản cú và bổ sung ý nghĩa cho danh từ.

Ví dụ: 가는 여자가 제 친구예요 -> cô gái đang đi đó là các bạn tôi

48. A +/+ N : Định ngữ -> Tính từ bổ sung ý nghĩa cho danh từ

– Ngữ pháp định ngữ.

– Tính từ bỏ đứng trước danh từ bỏ và bổ sung cập nhật ý nghĩa mang lại danh từ.

– Tính từ tất cả phụ âm cuối + 은 N, tính từ không tồn tại phụ âm cuối + ㄴ N.

Ví dụ: 예쁜 여자가 많아요 -> tất cả nhiều cô gái xinh đẹp.

49. V +/ 있다: bao gồm thể

– Đuôi câu xác định đứng sau rượu cồn từ.

– mô tả khả năng của fan nào đó.

– Được dịch là “Có thể”.

– Động từ bao gồm phụ âm cuối + 을 수 있다, cồn từ không tồn tại phụ âm cuối + ㄹ 수 있다.

Xem thêm: Đánh giá thương hiệu đồng hồ lobinni của nước nào ? thương hiệu đồng hồ lobinni

Ví dụ: 저는 요리를 할 수 있어요 -> Tôi có thể nấu ăn

50. V+/ 없다 : thiết yếu Ngữ pháp giờ hàn sơ cấp

– Đuôi câu xác minh đứng sau rượu cồn từ

– miêu tả khả năng của fan nào đó

– Được dịch là “Không thể”

– Động từ bao gồm phụ âm cuối + 을 수 없다, đụng từ không có phụ âm cuối + ㄹ 수 없다

Ví dụ: 저는 수영할 수 없어요 -> Tôi cấp thiết bơi

51. V + ()려고+ V : Để

– Ngữ pháp nối (으)려고 đứng thân 2 mệnh đề

– biểu đạt mục đích của hành động, mục tiêu đứng trước (으)려고, hành vi đứng sau (으)려고

– Được dịch là “Để”

– Động từ gồm phụ âm cuối + 으려고, rượu cồn từ không tồn tại phụ âm cuối + 려고

Ví dụ: 친구에게 선물하려고 케이크를 만들어요 -> Tôi có tác dụng bánh để tặng kèm bạn tôi

* (으)러 가다/오다 : Để (tuy nhiên chỉ đi với hễ từ di chuyển)

– 고기를 사러 시장에 가요 -> Tôi đi chợ để mua thịt

52. V +/게요 : Sẽ, liền

– Đuôi câu xác minh kính ngữ

– miêu tả một hành vi trong tương lai gần, hoặc lời hứa hẹn của người nói

– Chỉ đi cùng với ngôi trước tiên (내가, 제가)

– Được dịch là “Sẽ”, “Liền”

Ví dụ: 지금 잘게요 -> hiện thời tôi ngủ đây

53. V + ()면서: Vừa … Vừa

– Ngữ pháp đứng thân 2 mệnh đề

– diễn đạt 2 hành động ra mắt song tuy vậy cùng thời điểm

– Dịch là “Vừa…vừa…”

Ví dụ: 숙제를 하면서 음악을 들어요 -> Vừa làm bài bác tập vừa nghe nhạc

54. N + ()라고하다: Được hotline là, được mang lại là, nói là

– Đuôi câu khẳng định

– Ngữ pháp con gián tiếp trần thuật lại khẩu ca của bạn khác

– Được dịch là “Được mang lại là”, “Được điện thoại tư vấn là”, “Nói là”…

Ví dụ: 저는 김태연이라고 합니다 -> Tôi (được gọi) là Kim Tae Yeon

55. V/A +거나: Hoặc, hay

– Liên tự nối thân 2 hễ từ

– mô tả sự chọn lọc giữa 2 hành động

– Được dịch là “Hoặc”, “hay”

Ví dụ: 내일 놀이공원에 가거나 영화를 볼까요? -> Mai bản thân đi khu vui chơi công viên giải trí hay đi xem phim ha?

56. N + ()Hoặc, hay

– Liên từ nối giữa 2 danh từ

– diễn đạt sự chắt lọc giữa 2 nhà thể

– Được dịch là “Hoặc”, “hay”

Ví dụ: 밥이나 빵을 먹어요? -> Ăn cơm trắng hay nạp năng lượng bánh mì?

57. V +/ 알다 : Biết thao tác gì đó

– Đuôi hòa hợp thúc

– miêu tả việc cửa hàng biết làm 1 việc gì đó

– Được dịch là “Biết”

Ví dụ: 수영할 줄 알았어요 -> Tôi vẫn biết tập bơi rồi

58. V +: dịch chuyển từ thành danh từ

– Ngữ pháp che khuất động từ, biến động từ thành danh từ

– Được dịch là “Sự…”, “Việc…”

– tương tự như thêm “tion”, “ing”, “ance” trong giờ đồng hồ Anh

Ví dụ: 저는 축구를 보는 것을 좋아해요 -> Tôi mê thích xem đá banh

59. N +동안: trong vòng

– 동안 đứng sau danh từ

– miêu tả khoảng thời hạn nào đó

– Được dịch là “trong vòng”, “trong”

Ví dụ: 3개월동안 한국어를 공부해요 -> Tôi học tiếng Hàn trong tầm 3 tháng

* V + 는 동안 : vào lúc

Ví dụ: 공부하는 동안 어려운 것이 많아요 -> trong lúc học có rất nhiều cái khó.

60. V + 는데 : Mệnh đề trước có tác dụng tiền đề mang đến mệnh đề sau Ngữ pháp giờ hàn sơ cấp

– Mệnh đề trước làm cho tiền đề mang lại mệnh đề sau xảy ra, rất có thể là sự đối lập, nguyên nhân kết quả…

– Dịch là “Nhưng”, “mà”, “vì”… tuỳ ngữ cảnh

– tương tự “That” trong tiếng Anh

Ví dụ: 한국어를 공부하는데 어려워요 – > Tôi học tập tiếng Hàn nhưng mà nó khó

61. A +/ㄴ데: tương tự V +는데

– tự nối 은/ㄴ데 đứng sau tính từ để nối 2 mệnh đề cùng với nhau

– Mệnh đề trước có tác dụng tiền đề cho mệnh đề sau xảy ra, rất có thể là sự đối lập, nguyên nhân kết quả…

– Dịch là “Nhưng”, “mà”, “vì”… tuỳ ngữ cảnh

– giống như “That” trong giờ Anh

– Tính từ gồm phụ âm cuối + 은데, tính từ không tồn tại phụ âm cuối + ㄴ데

Ví dụ: 날씨가 추운데 코트를 입으세요-> Trời lạnh đó mặc áo khóa ngoài vào

62. N +인데: tựa như V +는데

– từ bỏ nối 인데 lép vế danh rảnh rỗi để nối 2 mệnh đề với nhau.

– Mệnh đề trước có tác dụng tiền đề mang lại mệnh đề sau xảy ra, rất có thể là sự đối lập, vì sao kết quả…

– Dịch là “Nhưng”, “mà”, “vì”… tuỳ ngữ cảnh.

– tương tự như “That” trong giờ đồng hồ Anh.

Ví dụ: 저는 베트남 사람인데 한국어를 공부해요-> Tôi là người VN cùng tôi học tiếng Hàn

63. A +/ 같다: chắc hẳn là, có lẽ

– Đuôi câu khẳng định.

– diễn đạt sự dự kiến của người nói đến 1 sự vật vấn đề nào đó.

– Được dịch là “Chắc là”, “Có lẽ”.

Ví dụ: 그 옷이 비싼 것 같아요-> kiên cố là chiếc áo ấy mắc tiền.

64. N +보다: So với

– 보다 đứng sau danh trường đoản cú bị so sánh

– diễn đạt việc đơn vị bị đối chiếu với

– Được dịch là “So với”, “hơn”

Ví dụ: 언니는 동생보다 더 예뻐요-> Chị thì xinh hơn em

65. A/V +//였으면좋겠다: giả dụ … thì xuất sắc quá

– Đuôi câu khẳng định

– miêu tả mong muốn, nguyện vọng trả định của người nói.

– giống như If nhiều loại 2 trong tiếng Anh

– Dịch là “Nếu…thì giỏi quá”, “Ước gì”

Ví dụ: 돈이 많았으면 좋겠어요-> giả dụ tôi những tiền thì xuất sắc quá (Ước gì có không ít tiền).

66. A/V + ()니까: Vì…nên…

– Ngữ pháp liên kết lý do và kết quả, mệnh đề trước là nguyên nhân, mệnh đề sau là kết quả

– Mệnh đề sau không cần sử dụng dưới dạng rủ rê, mệnh lệnh, nhờ vả, rủ rê

Ví dụ: 저 식당은 문 닫았으니까 우리는 다른 식당에 갔어요 -> nhà hàng quán ăn đó ngừng hoạt động nên shop chúng tôi đã đi quán ăn khác

67. V +고나서: Rồi

– Ngữ pháp link giữa 2 hành động liên tiếp

– Phía trước 고나서 là hành động ra mắt trước, sau 고나서 là hành động ra mắt sau

– Được dịch là “Rồi”

Ví dụ: 생각해 보고 나서 연락해 줄게요-> Tôi sẽ xem xét kĩ rồi liên hệ lại cho

68. N + ()라서: vì là….nên

– Ngữ pháp lý do tường thuật

– Đứng sau danh từ

– Là cách viết tắt của (이)라고 해서

– Được dịch là “Vì là…nên…”, “Bởi vị là…”

Ví dụ: 퇴근 시간이라서 길이 복잡해요-> vì chưng là giờ tan tầm buộc phải đường phố phức tạp

69. V + ()되다: nếu … là được

– Đuôi câu khẳng định

– diễn tả điều kiện xảy ra

– Được dịch là “Nếu…là được”, “Cứ…là được”

Ví dụ: 여기에서 오른쪽으로 가면 돼요-> Từ trên đây cứ quẹo đề nghị là được

70. V + ()되다: nếu như … thì không được (khuyên nhủ) Ngữ pháp giờ hàn sơ cấp

– Đuôi câu khẳng định

– biểu đạt điều kiện xảy ra

– Được dịch là “Nếu…là ko được”, “…là không được được”

Ví dụ: 매일 늦게 자면 안 돼요-> nếu như ngày nào thì cũng ngủ trễ là ko được

71. V +는지알다/모르다: Biết là…/Không biết là …. (mệnh đề)

– Đuôi câu khẳng định

– miêu tả việc người nói biết hay không biết 1 vấn đề nào đó

– Mệnh đề trước 는지 알다/모르다 thường tất cả từ để hỏi: 누구 (Ai), 어디 (Ở đâu), (어떻게)…

Ví dụ: 지금 어떻게 하는지 알아요-> hiện giờ tôi biết phải làm sao rồi

72. V + ()려면: nếu như muốn … thì

– Ngữ pháp liên kết giữa 2 mệnh đề

– Mệnh đề phía đằng trước là muốn muốn, mệnh đề sau là hành động

– Được dịch là “Nếu muốn…thì…”

Ví dụ: 한국에 유학가려면 열심히 공부해야 돼요-> nếu muốn đi du học HQ thì phải học hành chăm chỉ

73. V+다가: Đang…thì…

– Ngữ pháp liên kết giữa 2 mệnh đề

– diễn đạt mệnh đề phía trước đang ra mắt thì gồm mệnh đề vùng sau chen ngang

– Được dịch là “Đang…thì…”

Ví dụ: 어제 티피를 보다가 엄마가 왔어요-> ngày hôm qua tôi vẫn xem TV thì chị em về nhà

74. N +때문에: vì chưng vì

V/A +기때문에: vì vì

– Ngữ pháp liên kết giữa 2 mệnh đề

– Mệnh đề phía đằng trước là nguyên nhân, mệnh rất nhiều sau là kết quả và mệnh đề sau không được dùng rủ rê, mệnh lệnh

Ví dụ: 비가 오기 때문에 학교에 못 갔어요 -> vị mưa yêu cầu tôi không đi học được

75. V +//여버리다: … mất rồi

– Đuôi câu khẳng định

– diễn tả việc gì đã hoàn toàn kết thúc

– Có cảm giác người nói cảm giác trút vứt được trọng trách trong lòng. Hoặc xúc cảm buồn do đà có tác dụng điều đó

– Được dịch là “Mất rồi”

Ví dụ: 난 널 보내버렸어 -> Anh phải để em đi rồi

76. V +/: Khi…

– 을/ㄹ때 đứng sau cồn từ

– miêu tả về 1 khoảng thời hạn khi việc gì đó xảy ra

– Được dịch là “Khi”

Ví dụ: 공부할때 질문이 있으면 물어 보세요-> khi học có câu hỏi gì thì cứ hỏi nhé

77. N +는데요& A+ /ㄴ데요 & N + 인데요: xong xuôi câu, dấn mạnh

– 데요 là đuôi câu hoàn thành nhấn mạnh.

– mô tả sự mong chờ của fan nói, mong muốn người nghe sẽ hồi đáp

Vi dụ: 그집이 너무 예쁜데요 -> dòng nhà đó rất đẹp quá đi

78. V+중이다: Đang…

– Đuôi câu khẳng định

– biểu đạt việc nào đó đang ra mắt ở ngay thời điểm hiện tại

– Được dịch là “Đang”

Ví dụ: 지금 운전하는 중입니다-> Tôi đang (trong lúc) lái xe

79. A +/ㄴ가요? Đuôi hoàn thành nhẹ nhàng, tự nhiên

– Đuôi câu nghi vấn

– hoàn thành câu một cách tự nhiên, nhẹ nhàng và thân mật nhưng vẫn giữ lại được sự tôn trọng với người nghe

Ví dụ: 이 옷이 예쁜가요? -> chiếc áo này đẹp đúng không?

80. V +나요? Đuôi chấm dứt nhẹ nhàng tự nhiên Ngữ pháp giờ đồng hồ hàn sơ cấp

– Đuôi câu nghi vấn

– kết thúc câu 1 cách tự nhiên, nhẹ nhàng và gần gũi nhưng vẫn giữ lại được sự tôn trọng với những người nghe

Ví dụ: 밥을 먹나요? -> Thếbạn đã nạp năng lượng cơm chưa?

81. N +인가요? tương tự như A +/ㄴ가요?

– Đuôi câu nghi vấn

– ngừng câu một cách tự nhiên, nhẹ nhàng và thân thiết nhưng vẫn giữ lại được sự tôn trọng với những người nghe

Ví dụ: 학생인가요? -> bạn là học tập sinh đúng không ạ ha?

82. N +밖에: hình như + bao phủ định (chỉ)

– 밖에 đứng sau danh từ, sau 밖에 là tủ định (안: Không, 없다: ko có…)

– biểu đạt việc ngoài N ra thì ko tất cả phương án xuất sắc hơn

– hoàn toàn có thể dịch là “Ngoài…ra thì không” hoặc “Chí…”

Ví dụ: 당신 밖에 없어요-> Anh không tồn tại gì kế bên em = anh chỉ gồm mình em

83. V+되다: Được

– Đuôi câu khẳng định

– diễn tả việc tín đồ nào kia “được” có tác dụng 1 vấn đề gì theo nghĩa tích cực

Ví dụ: 아이돌을 만나게 됐어요-> Tôi được chạm mặt thần tượng của mình

84. V + ()일이다: trường hợp … thì mập chuyện đó

– Đuôi liên minh thúc

– Diễn tà sự mang định về 1 câu hỏi sẽ có kết quả tiêu cực

– Được dịch là “Nếu…thì bự chuyện đó”

Ví dụ: 그렇게 하면 큰 일이다-> nếu như bạn làm do vậy là sẽ xẩy ra chuyện lớn đó

85. V +기로하다: ra quyết định là …

– Đuôi liên kết thúc

– mô tả quyết định của người nói tới 1 bài toán nào đó

– Được dịch là “Quyết định là”

Ví dụ: 한국에 유학가기로 했어요-> Tôi đã đưa ra quyết định là đang đi du học tập HQ

86. V +/적이 있다/없다 : Đã từng/ chưa từng

– Đuôi câu khẳng định

– miêu tả kinh nghiệm kinh nghiệm về 1 bài toán đã làm trong thừa khứ

– Được dịch là “Đã từng”

– 적이 있다 là đang từng, 적이 없다 là không từng

Ví dụ:

+ 한국에 간 적이 있어요: Tôi đã từng đi HQ

+ 한국에 간 적이 없어요: Tôi chưa từng đi HQ

+ 쌀국수를 먹은 적이 있어요? Bạn đã có lần ăn phở chưa?

87. V +//있다: Đang

– Đuôi câu ngừng khẳng định

– diễn đạt 1 vấn đề đang ra mắt ở thời điểm hiện tại

– Được dịch là “Đang”

Ví dụ: 동생은 앉아 있어요: Em tôi đang ngồi

88. N(에게/한테) + S/어울리다: thích hợp với

– Ngữ pháp biểu đạt 1 điều nào đó hợp cùng với ai đó

– Được dịch là “Hợp với”

Ví dụ: 손님에 이 옷이 잘 어울려요 -> dòng áo này hợp với quý khách hàng lắm

89. V +/는다: Đuôi câu xong trong văn bản

– Đuôi câu khẳng định, thua cuộc động từ

– thực hiện trong báo chí, sách vở. Không phải là ngữ pháp kính ngữ, nhưng mà cũng không biểu thị sự hạ thấp tín đồ đọc

– bí quyết dùng khác: bí quyết nói trống không, áp dụng với người bé dại hơn, ngang tuổi, ko kính ngữ

Ví dụ: 오늘 친구를 만난다-> bây giờ tôi gặp bạn

90. A +: Đuôi câu xong xuôi trong văn bạn dạng Ngữ pháp giờ đồng hồ hàn sơ cấp

– Đuôi câu khẳng định, thua cuộc tính từ

– thực hiện trong báo chí, sách vở. Chưa hẳn là ngữ pháp kính ngữ, nhưng mà cũng không miêu tả sự hạ thấp người đọc

– giải pháp dùng khác: phương pháp nói trống không, thực hiện với người nhỏ tuổi hơn, ngang tuổi, ko kính ngữ

Ví dụ: 우와! 어거 너무 맛있다-> Woa, đặc điểm này ngon quá

Du Học nước hàn Cùng Nhân Văn

Trung trung khu du học – thương mại dịch vụ visa nhân văn với trong suốt lộ trình du học một cách đúng đắn và nhanh chóng sẽ giúp đỡ các du học viên yên tâm cách trên con đường du học tập tại Xứ sở Kim chi. Nhân văn – du học tập là tương lai của bạn.

Các chúng ta có thể tham khảo các chương trình tuyển sinh du học nước hàn ở liên kết sau: https://nhanvanedu.com/tuyen-sinh/

Bạn là tín đồ mới bắt đầu học tiếng Hàn? các bạn đang sẵn sàng hành trang thứ nhất cho tuyến đường du học? Vậy thì câu hỏi học thật xuất sắc từ vựng tiếng Hàn tương tự như ngữ pháp là vấn đề vô cùng đặc trưng phải không nào? Hãy cùng Sunny ôn lại ngữ pháp giờ Hàn cơ phiên bản trong nội dung bài viết dưới đây nhé!

*


Ngữ pháp là gì?

Ngữ pháp là sự đặt câu đúng đơn thân tự, đúng dục tình và hợp lý giữa những từ, nguyên tố để tạo cho một câu văn hoàn chỉnh nhằm truyền đạt thông tin một cách đúng chuẩn và khoa học nhất. Nói một cách dễ nắm bắt thì ngữ pháp là việc tạo nên quy tắc thiết yếu cho một ngôn ngữ riêng biệt

Định ngữ là gì?

Định ngữ trong tiếng Hàn Quốc là hồ hết động từ, tính trường đoản cú đứng trước danh từ nhằm làm rất nổi bật hoặc nêu rõ sệt điểm, tính chất, đặt tính…cho danh từ được vấp ngã nghĩa.

Động từ tiếng Hàn là gì?

Động từ bỏ trong giờ Hàn là 동사 là 1 trong những thành phần hết sức quan trọng đặc biệt để cấu trúc nên một câu hoàn chỉnh. Tuy vậy trong giờ Việt gồm một tự được xem là tính từ hầu hết trong giờ Hàn lại được coi là động từ như 신나다 (vui vẻ, hân hoan), 마음에 들다 (vừa ý), 맞다 (đúng, phù hợp), 어울리다 (phù hợp, hòa hợp), 유행하다 (thịnh hành, phổ biến)…

Tính từ bỏ trong giờ Hàn là gì?

Tính từ giờ đồng hồ Hàn là từ dùng để làm chỉ tính chất, tính cách, color sắc, trạng thái, mức độ, phạm vi… của bạn hoặc vật. Tính từ gồm vai trò té nghĩa đến danh từ, đại từ và liên rượu cồn từ.

Trợ tự trong giờ Hàn là gì?

Trong giờ Hàn trợ trường đoản cú là những từ hầu hết được đính thêm vào chủ từ, nó đang quyết định cách thức ngữ pháp của từ. Ngoại trừ chủ từ bỏ ra trợ từ còn hoàn toàn có thể kết phù hợp với phó từ, đuôi câu liên kết hay thậm chí là 1 trong những trợ trường đoản cú khác. Vai trò của trợ tự trong cấu trúc câu tiếng Hàn rất quan trọng, chúng giúp tín đồ Hàn sáng tỏ được các thành bên trong câu.

Trợ tự được chia hành tía loại: 격조사 (có thể gọi là trợ tự cách), 보조사 (có thể điện thoại tư vấn là trợ từ đặc biệt), 접속조사 (có thể call là trợ trường đoản cú liên kết).

격조사 (trợ từ bỏ cách) là phần lớn trợ từ gồm quan hệ với công ty ngữ, nghĩa là nó thể hiện bí quyết ngữ pháp của đơn vị nó gắn vào.

보조사 (trợ từ sệt biệt) là gần như trợ tự này được gắn vào phía sau danh từ bỏ với mục đích nhấn bạo gan cho danh từ đó, và hỗ trợ cho cách biểu đạt thêm tinh tế hơn.

접속조사 (trợ trường đoản cú liên kết): 와/과, 하고, (이)랑 là ùng nhằm nối nhị danh từ trong câu lại cùng với nhau, có chân thành và ý nghĩa là : với, và, cùng. Danh từ gồm patchim sử dụng 과 và (이)랑, danh từ không tồn tại patchim sử dụng 와 với 랑, 하고 cần sử dụng được cho đầy đủ trường hợp.

Các từ để hỏi trong giờ đồng hồ Hàn

Trong bài ngữ pháp giờ đồng hồ Hàn nhập môn, cứng cáp hẳn chúng ta đã được gia công quen toàn bộ các từ nhằm hỏi rồi đúng không ạ nào? cùng điểm lại nhằm xem chúng ta có quên từ bỏ nào không nhé!

무엇: cái gì

Ví dụ:

이것은 무엇입니까?: điều này là mẫu gì?

어디: Ở đâu

Ví dụ:

여기가 어디입니까?: Đây là nghỉ ngơi đâu?

누구: Ai

Ví dụ:

누가 당신이 슬프게 만들었어요?: ai đã làm các bạn buồn?

언제: khi nào

Ví dụ:

생일이 언제입니까?: khi nào là sinh nhật bạn?

: trên sao

Ví dụ:

왜 한국어를 공부해요?: vì sao bạn học tiếng Hàn?

어떻게: như vậy nào

Ví dụ:

한국 사람은 어떻게 인사할까요?: Người hàn quốc chào nhau như thế nào nhỉ?

어느: Nào

Ví dụ:

어느 나라 사람이에요?: bạn là fan nước nào?

얼마얼마나: Bao nhiêu

얼마 sử dụng khi hỏi về giá chỉ cả.

얼마나 dùng khi hỏi về số lượng, trọng lượng, thời gian, khoảng tầm cách…

Ví dụ:

집에서 학교까지 시간이 얼마나 걸려요?

Từ nhà mang lại trường hết bao nhiêu thời gian?

이것은 얼마예요?

Cái này từng nào tiền?

어떤무슨 + danh từ: Nào/ gì

어떤 cần sử dụng cho khắp cơ thể và vật.

무슨 dùng cho vật, sự việc.

Ví dụ:

무슨 일이 있어요?: Có bài toán gì thế?

최 직원 어떤 분이에요?: nhân viên Choi là vị nào?

 + Danh từ: Mấy/ bao nhiêu

몇 dùng để làm hỏi về số lượng.

Ví dụ:

몇 분이 가요?: tất cả mấy tín đồ đi?

몇시예요?: Mất giờ đồng hồ rồi?


Trong quá trình học, có không ít bạn đã hỏi Sunny rằng “Tại sao trong tiếng Hàn ngữ pháp lại cực nhọc nhớ như thế?” tuyệt “Tại sao giờ Hàn có những động từ bỏ bất nguyên tắc như vậy?”. Đây chắc hẳn cũng là những thắc mắc chung của các bạn học sinh khi mới làm quen thuộc với ngôn ngữ này. Để ghi nhớ ngữ pháp giờ Hàn, bạn phải lập cho bạn một chiến lược học tập phối hợp giữa cả định hướng và thực tiễn.

*

Ngữ pháp tiếng Hàn sơ cấp 1 luôn là những kỹ năng cơ phiên bản cần nhớ cho tất cả những người mới bắt đầu. Để học ngữ pháp giờ Hàn tốt, bạn cũng có thể làm thêm bài tập ngữ pháp giờ Hàn cơ bản, hiểu thêm sách ngữ pháp tiếng Hàn, nâng cao bằng cấu trúc tiếng Hàn trung cấp hoặc tò mò thêm ngữ pháp tiếng hàn thường dùng sơ cấp cho pdf tại phía trên nhé!

Ngoài ra để học ngữ pháp giờ đồng hồ Hàn cơ bản hiệu quả, bạn cũng có thể tham gia những lớp học giao tiếp với người phiên bản xứ. Đây cũng là bí quyết ghi nhớ ngữ pháp giờ đồng hồ Hàn nhanh hơn đấy.

Trong nội dung bài viết ngày hôm nay, hãy cùng du học tập Sunny tổng hợp ngữ pháp tiếng Hàn sơ cấp nhé!

Tất tần tất phần lớn điều cần phải biết về ngữ pháp giờ đồng hồ Hàn cơ bản

Cách ghép câu trong tiếng Hàn

Ngữ pháp Hàn Quốc với việt nam có sự khác nhau rõ rệt khi cấu trúc câu trong giờ Hàn có điểm lưu ý là cồn từ đứng cuối. Vị trí của chủ ngữ, tân ngữ và bổ ngữ rất có thể hoán đổi mang lại nhau.

Bổ ngữ + nhà ngữ + tân ngữ + đụng từ.

Trợ từ công ty ngữ 은/는

Đây là trợ từ bỏ của công ty ngữ che khuất danh từ, đại từ bỏ để biểu hiện rõ công ty ngữ hay dùng nhấn mạnh, so sánh với cửa hàng khác.

Nếu gồm phụ âm ở gốc danh từ, đại từ bỏ thì dùng với 은.

Nếu không có phụ âm ở nơi bắt đầu danh từ, đại tự thì cần sử dụng với 는.

Ví dụ:

저는 한국 사람입니다: Tôi là người Hàn Quốc.

저는 회사원이에요: Tôi là nhân viên công ty.

저는 한국어를 공부해요: Tôi học tiếng Hàn Quốc.

Tiểu từ công ty ngữ /

Được lắp sau danh từ, đại từ nhằm chỉ danh từ, đại từ đó là chủ ngữ vào câu. Trong một số mẫu câu tiếng Hàn, chúng ta cũng có thể thấy 이/가 được lược quăng quật nhưng đối với những ai mới bước đầu học tiếng Hàn chúng ta nên viết tương đối đầy đủ để thân quen với cách thực hiện tiểu tử trong câu nhé!

Nếu gồm phụ âm ở gốc danh từ, đại từ bỏ thì cần sử dụng với 이.

Nếu không có phụ âm ở gốc danh từ, đại từ bỏ thì sử dụng với 가.

Ví dụ:

가방이 있어요: tất cả túi xách.

모자가 있어요: gồm mũ.

책상위에 바나나가 있어요: bên trên bàn tất cả quả chuối.

Trợ từ tân ngữ 을/를

Là trợ từ bỏ tân ngữ lép vế danh từ, nhiều danh từ bỏ hoặc đứng trước đụng từ chỉ tân ngữ với ngoại cồn từ.

Nếu có phụ âm ở nơi bắt đầu danh từ, đại tự thì dùng với을.

Nếu không có phụ âm ở gốc danh từ, đại từ bỏ thì cần sử dụng với를.

Ví dụ:

저는 한국어를 공부해요: Tôi học tiếng Hàn.

시장에서 과일를 샀어요: Tôi cài đặt hoa quả sinh hoạt chợ.

저녁을 먹었어요: Tôi đã ăn tối.

Các đuôi câu trong giờ Hàn

Danh từ + 입니다

이다 đã tích hợp danh từ gồm nghĩa giờ đồng hồ Việt là “là”. Vẻ ngoài kính ngữ của이다 là 입니다, thường được sử dụng trong câu trằn thuật.

Ví dụ:

회사원입니다: Tôi là nhân viên cấp dưới công ty.

베트남 사람입니다: Tôi là người việt Nam.

민수입니다: Tôi là Minsu.

Danh trường đoản cú + 입니까

입니까 là bề ngoài nghi vấn (hỏi) của입니다, tất cả nghĩa trong giờ Việt là “là… yêu cầu không”.

Ví dụ:

베트남 사람입니까?: các bạn là người nước ta phải không?

토끼입니까?: liệu có phải là con thỏ không?

회사원입니까?: các bạn là nhân viên cấp dưới văn phòng đúng không?

Tính từ, cồn từ + /습니까

Là đuôi từ phân tách trong câu hỏi của hễ từ cùng tính từ, là hiệ tượng chia câu sống nghi thức trang trọng, lịch sự. Dịch nghĩa tiếng Việt là “Không, có… không?”

Động từ/ tính từ (có patchim) + 습니까?

Động từ/ tính từ (không có patchim) +ㅂ니까?

Ví dụ:

지금 무엇을 합니까?: bây giờ bạn có tác dụng gì?

어디에 갑니까?: bạn đi đâu thế?

무엇을 읽습니까?: bạn đọc gì thế?

Danh tự + 예요/이에요

Đứng sau các danh từ, là đuôi từ chấm dứt câu è thuật, có vai trò tương tự “입니다” và thay thế sửa chữa cho “입니다” dùng trong câu phân chia ở trường đúng theo không mang ý nghĩa trang trọng, kế hoạch sự.

Danh tự (có patchim) + 이에요

Danh từ bỏ (không gồm patchim) + 예요

Ví dụ:

학생이예요: Đây là học sinh.

우산이에요: Đây là loại ô.

우유예요: Đây là sữa.

Danh từ / 아니에요/아닙니다

Đuôi câu phủ định, lép vế danh từ nhằm mục tiêu phủ định công ty ngữ. Đuôi câu này có nghĩa là “Không cần là”. Là dạng tủ định của 예요/이에요

Danh tự (có patchim) + 이 + 아니에요/ 아닙니다.

Danh từ bỏ (không có patchim) + 가 아니에요/ 아닙니다.

Ví dụ:

이것은 책이 아니에요: loại này không hẳn quyển sách

저 사람은 우리 친구가 아니에요: fan đó không phải bạn của chúng tôi.

Động từ bỏ + ()ㅂ시다

Là kết câu vào câu cầu khiến, đi cùng với những động từ bỏ chỉ sự yêu thương cầu, mong khiến,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x