Bánh Sinh Nhật Đội Bay Siêu Đẳng (Set 8 Món), Đội Bay Siêu Đẳng (Set 8 Món)

440.000₫","sku":"BSN25","variation_description":"","variation_id":10619,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A"},"attributes":"attribute_pa_size-banh-sinh-nhat-tron":"20","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":495000,"display_regular_price":495000,"image":"title":"Bu00e1nh sinh nhu1eadt u0111u1ed9i bay siu00eau u0111u1eb3ng","caption":"Bu00e1nh sinh nhu1eadt u0111u1ed9i bay siu00eau u0111u1eb3ng","url":"https://tokyogateaux.vn/wp-content/uploads/2021/02/465.jpg","alt":"Bu00e1nh sinh nhu1eadt u0111u1ed9i bay siu00eau u0111u1eb3ng","src":"https://i0.wp.com/tokyogateaux.vn/wp-content/uploads/2021/02/465.jpg?fit=510%2C510&ssl=1","srcset":"https://i0.wp.com/tokyogateaux.vn/wp-content/uploads/2021/02/465.jpg?w=800&ssl=1 800w, https://i0.wp.com/tokyogateaux.vn/wp-content/uploads/2021/02/465.jpg?resize=400%2C400&ssl=1 400w, https://i0.wp.com/tokyogateaux.vn/wp-content/uploads/2021/02/465.jpg?resize=280%2C280&ssl=1 280w, https://i0.wp.com/tokyogateaux.vn/wp-content/uploads/2021/02/465.jpg?resize=768%2C768&ssl=1 768w, https://i0.wp.com/tokyogateaux.vn/wp-content/uploads/2021/02/465.jpg?resize=510%2C510&ssl=1 510w, https://i0.wp.com/tokyogateaux.vn/wp-content/uploads/2021/02/465.jpg?resize=100%2C100&ssl=1 100w","sizes":"(max-width: 510px) 100vw, 510px","full_src":"https://i0.wp.com/tokyogateaux.vn/wp-content/uploads/2021/02/465.jpg?fit=800%2C800&ssl=1","full_src_w":800,"full_src_h":800,"gallery_thumbnail_src":"https://i0.wp.com/tokyogateaux.vn/wp-content/uploads/2021/02/465.jpg?fit=100%2C100&ssl=1","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://i0.wp.com/tokyogateaux.vn/wp-content/uploads/2021/02/465.jpg?resize=247%2C296&ssl=1","thumb_src_w":247,"thumb_src_h":296,"src_w":510,"src_h":510,"image_id":21753,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"495.000₫","sku":"BSN25","variation_description":"","variation_id":10620,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_pa_size-banh-sinh-nhat-tron":"22","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":555000,"display_regular_price":555000,"image":"title":"Bu00e1nh sinh nhu1eadt u0111u1ed9i bay siu00eau u0111u1eb3ng","caption":"Bu00e1nh sinh nhu1eadt u0111u1ed9i bay siu00eau u0111u1eb3ng","url":"https://tokyogateaux.vn/wp-content/uploads/2021/02/465.jpg","alt":"Bu00e1nh sinh nhu1eadt u0111u1ed9i bay siu00eau u0111u1eb3ng","src":"https://i0.wp.com/tokyogateaux.vn/wp-content/uploads/2021/02/465.jpg?fit=510%2C510&ssl=1","srcset":"https://i0.wp.com/tokyogateaux.vn/wp-content/uploads/2021/02/465.jpg?w=800&ssl=1 800w, https://i0.wp.com/tokyogateaux.vn/wp-content/uploads/2021/02/465.jpg?resize=400%2C400&ssl=1 400w, https://i0.wp.com/tokyogateaux.vn/wp-content/uploads/2021/02/465.jpg?resize=280%2C280&ssl=1 280w, https://i0.wp.com/tokyogateaux.vn/wp-content/uploads/2021/02/465.jpg?resize=768%2C768&ssl=1 768w, https://i0.wp.com/tokyogateaux.vn/wp-content/uploads/2021/02/465.jpg?resize=510%2C510&ssl=1 510w, https://i0.wp.com/tokyogateaux.vn/wp-content/uploads/2021/02/465.jpg?resize=100%2C100&ssl=1 100w","sizes":"(max-width: 510px) 100vw, 510px","full_src":"https://i0.wp.com/tokyogateaux.vn/wp-content/uploads/2021/02/465.jpg?fit=800%2C800&ssl=1","full_src_w":800,"full_src_h":800,"gallery_thumbnail_src":"https://i0.wp.com/tokyogateaux.vn/wp-content/uploads/2021/02/465.jpg?fit=100%2C100&ssl=1","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://i0.wp.com/tokyogateaux.vn/wp-content/uploads/2021/02/465.jpg?resize=247%2C296&ssl=1","thumb_src_w":247,"thumb_src_h":296,"src_w":510,"src_h":510,"image_id":21753,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"555.000₫","sku":"BSN25","variation_description":"","variation_id":10621,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_pa_size-banh-sinh-nhat-tron":"24","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":615000,"display_regular_price":615000,"image":"title":"Bu00e1nh sinh nhu1eadt u0111u1ed9i bay siu00eau u0111u1eb3ng","caption":"Bu00e1nh sinh nhu1eadt u0111u1ed9i bay siu00eau u0111u1eb3ng","url":"https://tokyogateaux.vn/wp-content/uploads/2021/02/465.jpg","alt":"Bu00e1nh sinh nhu1eadt u0111u1ed9i bay siu00eau u0111u1eb3ng","src":"https://i0.wp.com/tokyogateaux.vn/wp-content/uploads/2021/02/465.jpg?fit=510%2C510&ssl=1","srcset":"https://i0.wp.com/tokyogateaux.vn/wp-content/uploads/2021/02/465.jpg?w=800&ssl=1 800w, https://i0.wp.com/tokyogateaux.vn/wp-content/uploads/2021/02/465.jpg?resize=400%2C400&ssl=1 400w, https://i0.wp.com/tokyogateaux.vn/wp-content/uploads/2021/02/465.jpg?resize=280%2C280&ssl=1 280w, https://i0.wp.com/tokyogateaux.vn/wp-content/uploads/2021/02/465.jpg?resize=768%2C768&ssl=1 768w, https://i0.wp.com/tokyogateaux.vn/wp-content/uploads/2021/02/465.jpg?resize=510%2C510&ssl=1 510w, https://i0.wp.com/tokyogateaux.vn/wp-content/uploads/2021/02/465.jpg?resize=100%2C100&ssl=1 100w","sizes":"(max-width: 510px) 100vw, 510px","full_src":"https://i0.wp.com/tokyogateaux.vn/wp-content/uploads/2021/02/465.jpg?fit=800%2C800&ssl=1","full_src_w":800,"full_src_h":800,"gallery_thumbnail_src":"https://i0.wp.com/tokyogateaux.vn/wp-content/uploads/2021/02/465.jpg?fit=100%2C100&ssl=1","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://i0.wp.com/tokyogateaux.vn/wp-content/uploads/2021/02/465.jpg?resize=247%2C296&ssl=1","thumb_src_w":247,"thumb_src_h":296,"src_w":510,"src_h":510,"image_id":21753,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"615.000₫","sku":"BSN25","variation_description":"","variation_id":10622,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A">">Size bánh sinh nhật tròn
Chọn một tùy chọn18 cm20 cm22 cm24 cm
Xóa

Những mẫu mã bánh gato sinh nhật đẹp sinh sản hình, vẽ hình những nhân vật dụng trong tập phim hoạt hình Super Wings - Đội bay siêu đẳng mang lại các nhỏ nhắn trai và bé bỏng gái. Với hầu như nhân vật đáng yêu và dễ thương như Jett tia chớp, Donnie thông minh, Dizzy lốc xoáy, Jerom cuồng phong...

Bạn đang xem: Bánh sinh nhật đội bay siêu đẳng


*

*

*

*

*

Bánh sinh nhật máy cất cánh Super Wings với Jet tia chớp và các bạn đẹp cực ngầu trê tuyến phố băng trải dài
Bánh sinh nhật máy cất cánh Super Wings với Jet tia chớp và các bạn đẹp cực ngầu trê tuyến phố băng trải nhiều năm
Bánh sinh nhật super wings với hình nổi 3d máy bay công an Paul Đội cất cánh siêu đẳng rất đẹp tặng bé xíu trai
Bánh sinh nhật super wings với hình nổi 3 chiều máy bay công an Paul Đội cất cánh siêu đẳng rất đẹp tặng nhỏ bé trai
Bánh gato sinh nhật in hình ảnh Biệt đội bay Super Wings cùng với Jet tia chớp, Donnie hoàn hảo
Bánh gato sinh nhật in hình hình ảnh Biệt đội cất cánh Super Wings với Jet tia chớp, Donnie tuyệt vời
Bánh gato sinh nhật vẽ hình máy bay rô bốt đổi mới hình Jett tia chớp huyền thoại trọng super wings
Bánh gato sinh nhật vẽ hình máy bay rô bốt biến đổi hình Jett tia chớp huyền thoại trọng super wings
Bánh gato sinh nhật Super
Wings - Đội cất cánh siêu đẳng thuộc Jett tia chớp, Dizzy lốc xoáy, Donnie thông minh, Jerome kiêu dũng
Bánh gato sinh nhật Super
Wings - Đội cất cánh siêu đẳng thuộc Jett tia chớp, Dizzy lốc xoáy, Donnie thông minh, Jerome gan góc
Bánh gato sinh nhật hình Jett tia chớp với Paul trong phim đội cất cánh siêu đẳng - Super Wings
Bánh gato sinh nhật hình Jett tia chớp cùng Paul trong phim đội cất cánh siêu đẳng - Super Wings
Bánh sinh nhật Máy bay Jett Tia chớp phát triển thành hình Robot Super Wings và dàn xe hơi trong phim Mc Queen
Bánh sinh nhật Máy bay Jett Tia chớp đổi thay hình Robot Super Wings cùng dàn xe hơi trong phim Mc Queen
Nếu hồ hết mẫu trên không đúng cùng với yêu ước của bạn.

Xem thêm: Mách Mẹ 7 Cách Làm Đồ Chơi Từ Hộp Sữa Chua Đáng Yêu Cho Bé, Làm Đồ Chơi Từ Hộp Sữa Cho Bé

Bạn hãy Click vào đây nhằm xem cục bộ các mẫu bánh của chúng tôi.
Theo tuổi bé giáp
Đắp nổi hình 3DTheo các chủ đề
Cupcake với bánh cưới
Xe Ô tô - máy bay- Tàu thuyền
Sự kiện, dịp quánh biệt
Bánh nhiều tầng
Bánh sinh nhật độ tuổi
Bánh sinh nhật nhỏ nhắn gái
Bánh sinh nhật bé trai
Bánh sinh nhật gia đình
Bánh sinh nhật cô gái giới
Bánh sinh nhật nam giới giới
Bánh hoa sinh nhật
Bánh tông màu
Bánh cấm trẻ em độc lạ
Hunnie Cake

Dạy làm bánh - dìm đặt Bánh cưới, Bánh sinh nhật, Bánh Handmade 100% theo yêu cầu - cung cấp nguyên liệu, luật pháp làm bánh

Số TK: 0021001040845 - Chủ TK: Mai Thu Trang - Ngân Hàng: Vietcombank - thành phố hà nội .

ema.edu.vn

--------------------------

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x