Bạch Tử Họa Hôn Hoa Thiên Cốt ", Hoa Thiên Cốt

S&#x
E1;ng h&#x
F4;m sau thức dậy, c&#x
F4; mở mắt ra th&#x
EC; giật m&#x
EC;nh nh&#x
EC;n gương mặt người đối diện m&#x
EC;nh. Sống mũi cao, l&#x
E0;n mi d&#x
E0;i, đ&#x
F4;i m&#x
F4;i mỏng, sườn mặt ho&#x
E0;n hảo, kh&#x
F4;ng hổ danh l&#x
E0; phái nam Thần. C&#x
F4; nhớ lại h&#x
F4;m qua tựa v&#x
E0;o vai anh rồi ngủ qu&#x
EA;n từ l&#x
FA;c n&#x
E0;o, sau đ&#x
F3; chắc được anh bế thanh lịch giường, hai người họ chỉ &#x
F4;m nhau ngủ b&#x
EC;nh y&#x
EA;n thế n&#x
E0;y th&#x
F4;i. Tho&#x
E1;ng chốc kh&#x
F4;ng k&#x
EC;m được đưa tay l&#x
EA;n vu&#x
F4;t vuốt l&#x
E0;n ngươi d&#x
E0;i như bé g&#x
E1;i n&#x
E0;y của anh, quả thật rất đẹp rồi lại chạm v&#x
E0;o m&#x
F4;i anh, l&#x
E0;n m&#x
F4;i ấm &#x
E1;p m&#x
E0; tối qua h&#x
F4;n c&#x
F4; say đắm ^.^ đang m&#x
E2;n m&#x
EA; th&#x
EC; bị ai đ&#x
F3; bất chợt nắm lấy tay c&#x
F4; k&#x
E9;o v&#x
E0;o l&#x
F2;ng ... " Tiểu Dĩnh, em đang định dụ dỗ anh đấy &#x
E0; "

C&#x
F4; r&#x
FA;c v&#x
E0;o l&#x
F2;ng anh, khẽ cười kh&#x
FA;c kh&#x
ED;ch " Sư phụ thật so&#x
E1;i qu&#x
E1; ", anh kh&#x
F4;ng khỏi thỏa m&#x
E3;n lúc nghe tới c&#x
E2;u n&#x
F3;i n&#x
E0;y của c&#x
F4;, khẽ vuốt đầu rồi nh&#x
E8; nhẹ h&#x
F4;n l&#x
EA;n tr&#x
E1;n c&#x
F4; " Tiểu Dĩnh giỏi lắm, em đ&#x
FA;ng l&#x
E0; c&#x
F3; mắt nh&#x
EC;n người " =>> haizzz, c&#x
F4; cũng b&#x
F3; tay với độ tự tin của người kia, vừa khen một c&#x
E2;u m&#x
E0; đ&#x
E3; tự m&#x
E3;n như vậy rồi ... =.=

&#x
C1;nh nắng khẽ chiếu qua form cửa sổ, một ch&#x
E0;ng trai v&#x
E0; một c&#x
F4; g&#x
E1;i hạnh ph&#x
FA;c vào v&#x
F2;ng tay nhau ... Cảnh tượng đẹp nhất Thế Gian chắc cũng chỉ như thế n&#x
E0;y m&#x
E0; th&#x
F4;i ...

Bạn đang xem: Bạch tử họa hôn hoa thiên cốt

Vậy l&#x
E0; những ng&#x
E0;y tảo phim tiếp theo, đo&#x
E0;n l&#x
E0;m phim cũng ngỡ ng&#x
E0;ng trước sự th&#x
E2;n thiết hơn mức b&#x
EC;nh thường của nhì diễn vi&#x
EA;n ch&#x
ED;nh, c&#x
E1;c tin đồn bắt đầu lan tỏa ... C&#x
F3; Lệ Dĩnh l&#x
E0; c&#x
F3; Hoa Ca v&#x
E0; ngược lại, d&#x
F9; c&#x
F3; lúc kh&#x
F4;ng c&#x
F3; cảnh con quay của người n&#x
E0;y th&#x
EC; người tê cũng tới, chăm s&#x
F3;c nhau cực k&#x
EC; chu đ&#x
E1;o.

Một th&#x
E1;ng sau lại tr&#x
F4;i đi, đ&#x
E3; bước v&#x
E0;o giai đoạn những cảnh xoay phim cuối c&#x
F9;ng, h&#x
F4;m n&#x
E0;y Đạo Diễn hẹn gặp nhì diễn vi&#x
EA;n ch&#x
ED;nh để b&#x
E0;n về ph&#x
E2;n cảnh đặc biệt. Đ&#x
F3; l&#x
E0; đưa ra tiết nụ h&#x
F4;n ganh tu&#x
F4;ng của Bạch Tử Họa l&#x
FA;c nh&#x
EC;n th&#x
E2;y Y&#x
EA;u Thần th&#x
E2;n mật với người đ&#x
E0;n &#x
F4;ng kh&#x
E1;c, đ&#x
F3; l&#x
E0; người được ti&#x
EA;n giới cử đến để cướp lấy sức mạnh hồng hoang. Nụ h&#x
F4;n n&#x
E0;y rất m&#x
E3;nh liệt, Bạch Tử Họa h&#x
F4;n tị tu&#x
F4;ng tới mức cắn v&#x
E0;o m&#x
F4;i Hoa Thi&#x
EA;n Cốt bật m&#x
E1;u, n&#x
EA;n khả năng bị cắt l&#x
E0; rất cao, ph&#x
E2;n cảnh n&#x
E0;y Đạo Diễn ph&#x
E2;n v&#x
E2;n rất l&#x
E2;u, cuối c&#x
F9;ng cũng quyết định quay. Nếu đ&#x
E0;i Hồ phái nam kh&#x
F4;ng cho ph&#x
E1;t s&#x
F3;ng th&#x
EC; sẽ đưa v&#x
E0;o bản DVD được ph&#x
E1;t h&#x
E0;nh v&#x
E0;o năm sau.

Kịch bản ban đầu l&#x
E0; Bạch Tử Họa nh&#x
EC;n thấy Y&#x
EA;u thần th&#x
E2;n mật với người đ&#x
E0;n &#x
F4;ng tê rồi bỏ đi, n&#x
EA;n cảnh c&#x
F4; th&#x
E2;n mật với người đ&#x
E0;n &#x
F4;ng kia, anh cũng ở trường xoay thấy rồi, l&#x
FA;c đ&#x
F3; cũng rất kh&#x
F3; chịu nhưng v&#x
EC; họ l&#x
E0; diễn vi&#x
EA;n n&#x
EA;n cả hai đều phải học c&#x
E1;ch th&#x
F4;ng cảm lẫn nhau n&#x
EA;n anh d&#x
F9; rất tị nhưng cũng n&#x
E9;n vào l&#x
F2;ng. Mang đến tới h&#x
F4;m nay, mới c&#x
F3; dịp bộc ph&#x
E1;t ... ;))

" Chuẩn bị, DIỄN ", tiếng Đạo Diễn vừa h&#x
F4; l&#x
EA;n, ch&#x
E0;ng trai &#x
E1;nh mắt đầy s&#x
E1;t kh&#x
ED;, nh&#x
EC;n người nhỏ g&#x
E1;i trước mắt m&#x
EC;nh quần &#x
E1;o xộc xệch, vai lộ qu&#x
E1; nửa quỳ tr&#x
EA;n nền đất ... Nhớ lại h&#x
EC;nh ảnh c&#x
F4; th&#x
E2;n mật với người đ&#x
E0;n &#x
F4;ng kia, hắn liền nh&#x
E0;o tới như đi&#x
EA;n dại h&#x
F4;n l&#x
EA;n m&#x
F4;i c&#x
F4;, nụ h&#x
F4;n m&#x
E3;nh liệt cướp mấy m&#x
F9;i rượu trong miệng c&#x
F4; rồi lại nhớ tới đ&#x
F4;i m&#x
F4;i c&#x
F4; từng h&#x
F4;n người đ&#x
E0;n &#x
F4;ng cơ th&#x
EC; chuyển quý phái cắn gặm, o&#x
E1;n hận như muốn ph&#x
E1; n&#x
E1;t m&#x
F4;i c&#x
F4;, mắt anh trống rỗng dường như kh&#x
F4;ng c&#x
F3; đ&#x
E1;y, rất đ&#x
E1;ng sợ khiến cho cả đất trời&#x
A0;cũng m&#x
F9; mịt theo ...

"CUT, tốt lắm", tiếng đạo diễn h&#x
F4; to lớn nhưng kh&#x
F4;ng hiểu v&#x
EC; l&#x
ED; bởi vì g&#x
EC; m&#x
E0; nhị người đều kh&#x
F4;ng dừng lại, nụ h&#x
F4;n từ cắn gặm o&#x
E1;n hận tê lại chuyển sang dịu d&#x
E0;ng, đắm say ... Như thể kh&#x
F4;ng c&#x
F3; thứ g&#x
EC; bao bọc c&#x
F3; thể x&#x
E2;m phạm đến họ ... Cả đo&#x
E0;n l&#x
E0;m phim ai nấy đều mắt chữ O, mồm chữ A nh&#x
EC;n hai diễn vi&#x
EA;n ch&#x
ED;nh kh&#x
F4;ng biết l&#x
E0; bởi vì diễn qu&#x
E1; nhập t&#x
E2;m giỏi đang h&#x
F4;n nhau thật, cảnh tượng ấy khiến diễn vi&#x
EA;n L&#x
FD; Khả (người đ&#x
F3;ng thế Hoa Thi&#x
EA;n Cốt, U Nhược quen thuộc gọi cả nhị l&#x
E0; sư phụ, sư tổ) phải thốt l&#x
EA;n " Sư Phụ v&#x
E0; Sư Tổ thật mờ &#x

Dần trở về thực tại, nhì người n&#x
E0;o đ&#x
F3; từ từ bu&#x
F4;ng nhau ra, Hoa Ca ngước l&#x
EA;n nh&#x
EC;n mọi người vẻ mặt đang rất thỏa m&#x
E3;n, xoay sang d&#x
F9;ng giọng điệu rất ư l&#x
E0; gian t&#x
E0; n&#x
F3;i với Đạo Diễn " B&#x
E1;c L&#x
E2;m, sao anh kh&#x
F4;ng k&#x
EA;u CUT vậy, để t&#x
F4;i h&#x
F4;n n&#x
E3;y giờ mỏi mồm qu&#x
E1; " , thế l&#x
E0; mọi người lại được dịp nh&#x
E1;o nh&#x
E0;o , Đạo Diễn L&#x
E2;m cũng đứng h&#x
EC;nh kh&#x
F4;ng biết trả lời thế n&#x
E0;o ... Hoa Ca &#x
E0;, anh l&#x
E0; thật sự kh&#x
F4;ng nghe tốt cố t&#x
EC;nh kh&#x
F4;ng nghe vậy ????

Sau đ&#x
F3;, mọi người kh&#x
F4;ng n&#x
F3;i m&#x
E0; đều biết Hoa Ca v&#x
E0; Lệ Dĩnh đang y&#x
EA;u nhau, nhưng tuyệt nhi&#x
EA;n tin tức n&#x
E0;y được phong tỏa kỹ lưỡng, &#x
ED;t nhất phải để ng&#x
E0;y Hoa Thi&#x
EA;n Cốt c&#x
F4;ng chiếu dứt mới được tiết lộ. V&#x
EC; uy quyền của nam giới Thần kh&#x
F4;ng th&#x
ED;ch d&#x
F9;ng chuyện t&#x
EC;nh cảm để lăng xê phim, kh&#x
F4;ng ai d&#x
E1;m h&#x
F3; h&#x
E9; nửa c&#x
FA;c ph&#x
FA;c đến họ v&#x
EC; hai người họ lu&#x
F4;n rất chuyện nghiệp v&#x
E0; đối xử tốt với tất cả th&#x
E0;nh vi&#x
EA;n trong đo&#x
E0;n l&#x
E0;m phim n&#x
EA;n ai cũng y&#x
EA;u qu&#x
ED; họ.

Buổi tối trước ng&#x
E0;y kết th&#x
FA;c con quay phim, ai tê đang nằm tr&#x
EA;n đ&#x
F9;i người n&#x
E0;o đ&#x
F3; nghịch điện thoại. Anh th&#x
EC; đang vừa coi phim, vừa nghịch t&#x
F3;c c&#x
F4;, c&#x
F4; th&#x
EC; chăm ch&#x
FA; lướt weibo, v&#x
F4; t&#x
EC;nh lướt tới h&#x
EC;nh ảnh c&#x
F4; v&#x
E0; Trường H&#x
E0;n trong phim "Sam Sam đến rồi" đang h&#x
F4;n nhau, th&#x
EC; dừng lại coi b&#x
EC;nh luận của mọi người thế n&#x
E0;o, ho&#x
E0;n to&#x
E0;n kh&#x
F4;ng để &#x
FD; tới &#x
E1;nh mắt ai tê như tia lửa điện ph&#x
F3;ng v&#x
E0;o m&#x
E0;n h&#x
EC;nh điện thoại của c&#x
F4;, cất giọng trầm trầm " Sao , nhớ bạn diễn cũ n&#x
EA;n mở h&#x
EC;nh ra coi hả ?? " , c&#x
F4; giật m&#x
EC;nh ngước l&#x
EA;n nh&#x
EC;n n&#x
E9;t mặt giận hờn của anh, m&#x
F9;i dấm chua lan tỏa khắp ph&#x

Thế l&#x
E0; chưa kịp mở miệng giải th&#x
ED;ch đ&#x
E3; bị ai kia đ&#x
E8; xuống h&#x
F4;n, triền mi&#x
EA;n một hồi rồi&#x
A0; chuyển xuống domain authority cổ trắng như sứ của c&#x
F4;, h&#x
F4;n l&#x
EA;n từng tấc domain authority thịt, hơi thở anh ấm n&#x
F3;ng bất ngờ trở n&#x
EA;n dồn dập ... C&#x
F4; ngỡ ng&#x
E0;ng, đ&#x
E1;nh mạnh v&#x
E0;o lưng anh " Sư Phụ cuồng h&#x
F4;n, kh&#x
F4;ng được lộn xộn, đ&#x
E3; hứa với em thế n&#x
E0; c&#x
F4; trước đ&#x
E2;y bắt anh hứa với m&#x
EC;nh l&#x
E0; kh&#x
F4;ng được đi qu&#x
E1; giới hạn mang đến tới l&#x
FA;c đường đường ch&#x
ED;nh ch&#x
ED;nh c&#x
F4;ng bố trước c&#x
F4;ng ch&#x
FA;ng ... C&#x
F4; muốn lúc n&#x
E0;o quan lại hệ của họ trở n&#x
EA;n thật vững v&#x
E0;ng rồi muốn l&#x
E0;m g&#x
EC; th&#x
EC; l&#x
E0;m ... Nhưng đời m&#x

Chỉ đ&#x
E1;ng thương đến ai kia vẻ mặt hết sức thảm hại như nhỏ n&#x
ED;t đ&#x
F2;i ăn kẹo m&#x
E0; kh&#x
F4;ng được mẹ cho, tự biết đường lặng lẽ về ph&#x
F2;ng m&#x
A0;

tín đồ xem khá yêu thích khi tận mắt chứng kiến cảnh Hoắc loài kiến Hoa trong "Hoa Thiên Cốt" bị yếu ớt đi công lực lúc bị Hoa Thiên Cốt chạm buộc phải vào người.


Bộ phim truyền hình cổ trang Hoa Thiên Cốt sau một thời gian dài chờ đợi đãchính thức lên sóng đài Hồ Nam. Chưa bàn tới việc nộidung có thay đổi nhiều giỏi không, nhưng Hoa Thiên Cốt ngay từ cảnh đầu tiên đãkhiến fan hâm mộ phải xuýt xoa khen ngợi bởi nhiều hình ảnh đẹp tựa chốn bồng lai.Không những thế, cácfan đặc biệt yêu thích với phân cảnh Thượng tiên Bạch TửHọa (Hoắc Kiến Hoa) bị Hoa Thiên Cốt (Triệu Lệ Dĩnh) đụng phải vào người.

Xem thêm: Mẫu giấy gửi hàng bưu điện ? (chi tiết 2023) vận đơn mẫu phiếu gửi hàng bưu điện


*

*

*

Việc này khiến Bạch Tử Họa tự động mất đi nội lực vào người
Có thể nói, bản thân Hoa Thiên Cốt cũng không hề biết điều kì lạ này.Ngay từ khisinh ra, Hoa Thiên Cốtđã có mệnh ko tốt. Với hương thơm hương dẫn dụ yêu ma trên người với khiếnhoa cỏ héo úa, 16 năm qua, côcùng phụ thân mình bị người dân trong làngxa lánh. Mặc mặc dù vậy, với vẻ hồn nhiên cùng lạc quan lại của mình, Hoa Thiên Cốt vẫn vui vẻ đốidiện vớisự thật đầyđắng caynày.
*

*

Tuy nhiên, thiết yếu năm Tiểu Cốt16 tuổi, người thân phụ của côlại lâm bệnh sắpqua đời. Để cứu cha mình,mặc đến bịyêu tai ác đuổi bắt,cô vẫn cố gắng tìm kiếm kiếm thầy thuốc chữa bệnh. Bạch TửHọa - vị thượng tiên đang ở dưới phàm trần bỗngđúng dịp xuất hiện với cứu cô thoát khỏi nguy hiểm. Với cảnh phim này,người hâm mộ nguyên táckhá bất ngờ lúc biên kịch phim lạiđể Bạch Tử Họa xuất hiện đầu phim như thế.
Nghe theo lời căn dặn của cha, Hoa Thiên Cốt quyết trung khu đi tới Thục Sơn để tra cứu lờichỉ dẫn và mong muốn trở thành đệ tử của Trường Lưu. Tuy nhiên, xích Thuyên
Thiên - thần khí của chốn thiên đìnhđã bị bọn thuộc hạ của liền kề Thiên Mạch (Mã Khả) đánh cắp.Khiến cho Hoa Thiên Cốt sau khi gặp lại Bạch Tử Hoa đã bị bọn bọn chúng nhốt lại vào xích Thuyên Thiên.
Trên đường đi tới Thục Sơn, cô gặp phải gặp phải muôn vàn cực nhọc khăn
May thay, sức mạnh tiềm ẩn trong người Hoa
Thiên Cốt đã làmcho xích Thuyên Thiên bị phá giải
Sát Thiên Mạch (Mã Khả) - một Ma Quân với vẻ đẹp ma quái với đầy nữ tính
Sau khi lấy được lại được xích Thuyên Thiên, Bạch Tử Hoa và Hoa Thiên Cốt đãđitới một nơi khác. Cô phái nữ lần đầu được cất cánh lêntrời đã phấn khích đến nổibất cẩn muốn rơi xuống. Cô liền giữ lấy bờ vai của Bạch Tử Hoa khiến anhđột nhiên cũngtự mất đi thăng bằng. Điều này thật sự khiến bản thân anh phải suynghĩ: "Tại sao mỗi lần cô ấy đụng phải mình, nội lực của mình lại tự nhiên bị giảm sút?"...
Cũng đáng nói thêm, vào tập tiếp theo, Hoa Thiên Cốt sẽ bao gồm thức thi vào Trường Lưu để trở thànhđồ đệ của Bạch Tử Họa. Diễn biến phim chắc hẳn sẽ khiến người xem bất ngờ vớimột vài ba điểm không giống nguyên tác. Nhưng quan sát chung, phản ứng của khán giảsau khixem nhị tập đầu là hơi khả quan: "Mặc mặc dù có vài cảnh gắng đổi, nhưng nội dung phim vào phạm vi là gồm thể chấp nhận được", "Phong cảnh, kĩ xảo trong phim được dàn dựng quá đẹp mắt, trông đợi vào tập tiếp theo"...
Bộ phim Hoa Thiên Cốt được chuyển thể từ tiểu thuyết thuộc tên của tác giả Fresh Quả Quả. Tác phẩm đang đượcphát sóng từ ngày 09/06 mỗi thứ tía và thứ tư vào khoảng 22hhằng tuần trên đài Hồ Nam, Trung Quốc.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.